Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Szczęsny
Nazwisko: Juniszewski
Miejsce urodzenia: Mieroszów
Data urodzenia: 04-06-1948
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maciej Juniszewski był kontrolowany operacyjnie przez KMiPMO w Legnicy, a następnie Wydz. II KWMO w Legnicy w latach 1971-1977 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt "Nauczyciel". Kontrolę prowadzono z powodu podejrzenia o działalność wywiadowczą i polityczną. W dniu 05.08.1975 KE, w związku z powstaniem woj. legnickiego, przerejestrowano z nr. Wr 28854 do nr. 337. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 81/II. IPN Wr 022/78 (81/II).
W dniu 8.07 1982 Maciej Juniszewski został zarejestrowany przez Wydz. V KWMO w Legnicy pod nr. Lg 4113 jako OZ (osoba zabezpieczona) do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Prasa II" (nr rejestr. 3906). Był rozpracowywany jako członek nielegalnej grupy związkowej "Solidarność", występującej pod nazwą MKS NSZZ "Solidarność" Legnica. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 688/II. IPN Wr 022/598 (688/II).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO w Legnicy w 1982 roku przeciwko grupie osób, w tym M. Juniszewskiemu, którzy "działając wspólnie i w porozumieniu organizowali i uczestniczyli w nielegalnie organizowanych zebraniach aktywu NSZZ >Solidarność<, a także (...) wytwarzali i (...) rozpowszechniali wydawnictwa sygnowane przez NSZZ >Solidarność< wzywające do kontynuowania działalności zawieszonego związku". IPN Wr 030/29 (120/III).
Akta tymczasowo aresztowanego M. Juniszewskiego zatrzymanego 03.09.1982, a następnie aresztowanego na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Legnicy (1 Ds 454/82), osadzonego 22.09.1982 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu, w związku z wydawaniem i kolportażem ulotek sygnowanych przez NSZZ "Solidarność". Postanowieniem z dnia 11.01.1983 Sąd Wojewódzki w Legnicy (II K 98/82) uchylił areszt tymczasowy. IPN Wr 28/100 (91/82).
Akta Sądu Wojewódzkiego w Legnicy. Maciej Juniszewski był oskarżony o to, że "w okresie obowiązywania stanu wojennego do 3 września 1982 r. w Legnicy, jako członek NSZZ >Solidarność< pomimo zwieszenia przez dekret z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym działalności związków zawodowych, podejmował i kontynuował działania związkowe poprzez uczestniczenie w tajnych spotkaniach członkowskich oraz organizowanie wydawania i kolportażu różnych druków ulotnych, w tym >Biuletynu Informacyjnego Zagłębia Miedziowego< zawierających treści szkalujące Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą i naczelne organy Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz propagujących nielegalne struktury >Solidarności<". Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Legnicy z dnia 10.01.1983 zwolniony z aresztu (II K 98/82), a wyrokiem z dnia 19.05.1983 uniewinniony od zarzucanych mu czynów (II K 111/82). IPN Wr 51/21 (II K 111/82).
Zarejestrowany 20.07.1984 przez Wydz. V WUSW w Legnicy do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Pedagog" (nr rejstr. Lg 4113). Kontrolowany operacyjnie jako inspirator stworzenia konspiracyjnej struktury MKS NSZZ "Solidarność" w Legnicy. Zachował się wniosek o założenie KE "Pedagog" oraz dotyczący KE meldunek operacyjny, dokumenty te włączono do SOR "Pomocnicy" (sygn. 1070/II). IPN Wr 022/885 (1070/II).
W dniu 11.02.1986 zarejestrowany przez Wydz. V WUSW w Legnicy jako Osoba Zabezpieczona (OZ) do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Pomocnicy" (nr rejestr. 7227). w związku z podejrzeniem o prowadzenie "wrogiej działalności podziemnej" w ramach Międzyparafialnego Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 1070/II. IPN Wr 022/885 (1070/II).
W dniu 16.08.1989 zarejestrowany pod nr. Lg 9778 przez Wydz. III WUSW w Legnicy jako Osoba Zabezpieczona (OZ). Rejestrację zakończono 21.12.1989. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 19 listopada 2020 r. w sprawie o sygn. Ppl/Wr-453/20 dotyczące Macieja Juniszewskiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu

.