Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert Jerzy
Nazwisko: Nowicki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 18-02-1963
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Objęty dochodzeniem prowadzonym od 13.03.1982 w trybie doraźnym w sprawie kolportowania ulotek zawierających „fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny” i nawołujących „do przeciwstawienia się przepisom o wprowadzeniu stanu wojennego” oraz „związku mającego na celu popełnienie przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu”. Na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie z 28.03.1982 jego mieszkanie zostało poddane przeszukaniu, a on sam dzień później został zatrzymany i przesłuchany. Osadzony w areszcie przy ul. Rakowieckiej. Akt oskarżenie został sporządzony 9.07.1982. Skazany 2.08.1982 w trybie zwykłym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata i dozór kuratorów sądowych oraz zapłacenie 1800 zł kosztów postępowania za „rozklejanie ulotek o treści lżącej osobę premiera PRL”. Uniewinniony z zarzutu przynależności do „tajnego związku”. Kara więzienia została darowana 26.10.1983 na mocy amnestii. IPN BU 960/397 (PG Śl II-116/82)
Akta kontrolne śledztwa Zatrzymany 29.04.1982 i objęty śledztwem pod zarzutem uczestnictwa od stycznia do lutego 1982 „w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu” i o rozpowszechnianie w Warszawie (dom towarowy „Junior” i okolice Hali Marymonckiej) ulotek szkalujących premiera PRL Wojciecha Jaruzelskiego. Śledztwo zakończone 6.07.1982. Skazany 2.08.1982 w trybie zwykłym przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata i dozór kuratorów sądowych oraz zapłacenie 1800 zł kosztów postępowania za „rozklejanie ulotek o treści lżącej osobę premiera PRL”. Uniewinniony z zarzutu przynależności do „tajnego związku”. IPN BU 0331/219 (2959/III)
Akta penitencjarne Na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie osadzony 3.05.1982 w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej w związku z postępowaniem w sprawie kolportowania ulotek i udziału w „tajnym związku”. Zwolniony z aresztu 3.08.1982 zarządzeniem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego po wydaniu wyroku. IPN BU 481/64
Akta sądowe Skazany 2.08.1982 przez sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata i dozór kuratora sądowego oraz zapłacenie 1800 zł postępowania za rozklejanie w domu towarowym „Junior” i okolicach Hali Marymonckiej ulotek „szkalujących” premiera PRL Wojciecha Jaruzelskiego. Na mocy amnestii Sąd WOW darował 26.10.1983 karę pozbawienia wolności. Wyrokiem Izby Karnej Sądu Najwyższego z 10.01.1995 uniewinniony. IPN BU 1357/436, IPN BU 1357/437 t. 1-5 (SOW 477/82)
Akta postępowania w sprawie o wykroczenie Będąc studentem prawa zatrzymany 7.10.1988 przez ZOMO na placu Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie z powodu „przebywania w miejscu nielegalnego zgromadzenia publicznego” zorganizowanego przez Pomarańczową Alternatywę. Znalazł się grupie 30 osób wobec których Wydz. Śledczy SUSW nie skierował wniosków o ukaranie do kolegium ds. wykroczeń. Jednocześnie naczelnik Wydziału Ogólnego SUSW 26.10.1988 wystosował pismo do rektora Uniwersytetu Warszawskiego, aby uczelnia podjęła „środki oddziaływania wychowawczego”, które „wdrożą sprawcę wykroczenia do poszanowania prawa i przestrzegania zasad współżycia społecznego”. IPN BU 0367/1, t. 429 (3421/III), IPN BU 01326/933 (260/88)
Akta paszportowe Odmowa wydania paszportu na wyjazd do Stanów Zjednoczonych od 14.12.1986 do 14.03.1987. R. Nowicki deklarował, że chce wyjechać, aby poddać się leczeniu oczu. IPN BU 797/34093 (EAGZ/34093),
.