Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lech Kazimierz
Nazwisko: Ostafiński
Miejsce urodzenia: Zielona Góra
Data urodzenia: 04-11-1959
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania W aktach zachowała się korespondencja dot. internowania Lecha Ostafińskiego (w tym odwołania ww.), Decyzja Nr 472 o uchyleniu internowania z dnia 29.04.1982 oraz świadectwo zwolnienia internowanego. IPN Wr 040/433 (IV-3751/290)
Akta internowanego Internowany w okresie 30.12.1981-29.04.1982 na podstawie Decyzji Nr 290 z 30.12.1981, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a następnie od 14.01.1982 w Zakładzie Karnym w Nysie. W uzasadnieniu internowania podano, iż "narusza porządek prawny obowiązujący w okresie stanu wojennego". IPN Wr 30/1160 (213/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 10.02.1982 zarejestrowany pod nr. 43439 w ramach SOR o krypt. "Księgozbiór" (o tym samym nr. rej.), założonej "na fakt otrzymania informacji, że na Politechnice Wr.[ocławskiej] działa Biblioteka Wydawnictw Niezależnych, w której gromadz. książki o tematyce antykomunist.[ycznej]”. Utworzona została przez studentów NZS, głównie przez Lecha Ostafińskiego. Materiałów o sygn. II-102536 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Zapis na karcie E-14: "Objęty kontrolą operac.[yjną] w ramach spr.[awy] obiekt.[owej] >SIGMA<". Powyższa sprawa, dotycząca zabezpieczenia operacyjnego Politechniki Wrocławskiej, prowadzona była w latach 1970-1990 przez Wydz. III, III-1 KW MO/WUSW Wrocław pod nr. rej. 25535. Akta złożono w archiwum pod sygn. IV-3866. Materiałów brak. Materiałów o sygn. IV-3866 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.