Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon
Nazwisko: Pioterek
Miejsce urodzenia: Boguszyn
Data urodzenia: 06-06-1936
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Aniela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne "W grudniu 1970 r. nie zgadzał się z występującymi nieprawidłowościami". Materiałów o sygn. II-13847 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Akta dot. Leona Pioterka internowanego na podstawie Decyzji Nr 2182 z dnia 04.11.1982, zwolnionego na mocy Decyzji Nr 1241 z dnia 18.11.1982. W uzasadnieniu internowania podano, że "istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 040/1352 (IV-3751/1227)
Akta internowanego Internowany w okresie 06-18.11.1982 w Zakładzie Karnym w Strzelinie. IPN Wr 30/1704 (98/82)
.