Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław Kazimierz
Nazwisko: Płocieniczak
Miejsce urodzenia: Sobiałkowo
Data urodzenia: 29-03-1942
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowanego na podstawie decyzji Nr 1717 z dnia 13.05.1982, zwolnionego 23.07.1982 na mocy Decyzji Nr 839. W uzasadnieniu internowania podano, iż Bronisław Płocieniczak "narusza obowiązujący porządek prawny". Ponownie internowany na podstawie Decyzji Nr 2186 z dnia 04.11.1982, zwolniony na mocy Decyzji Nr 1280 z dnia 20.11.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż "istnieje uzasadnione przypuszczenie, że przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny". IPN Wr 040/953 (IV-3751/821)
Akta internowanego Internowany w okresie 14.05-23.07.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. IPN Wr 30/1204 (431/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 24.09.1982 zarejestrowany pod nr. 45099 i objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. "Gruby". Dnia 20.09.1984 przerejestrowany do SOR o krypt. "Fama". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany w okresie 06-20.11.1982 w Zakładzie Karnym w Strzelinie. IPN Wr 30/1708 (100/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 20.09.1984 zarejestrowany pod nr. 45099 do SOR o krypt. "Fama" (nr rej. 43959) założonej 25.02.1982 na fakt "wrogiej działalności nielegalnych struktur". Materiałów o sygn. II-103384 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.