Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Stanisław
Nazwisko: Tachasiuk
Miejsce urodzenia: Golczewo
Data urodzenia: 02-07-1962
Imię ojca: Józef
Imię matki: Paulina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęty rozpracowaniem w ramach SOR krypt. „Krąg” (prowadzonej od 5.06.1987) jako członek Komitetu Organizacyjnego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie. W zachowanych aktach występuje jedynie w doniesieniach agentury, że 10., 17., 25.11., 8., 15., 22.12.1987 i 12.01.1988 uczestniczył w spotkaniach Komitetu Organizacyjnego i działaniach, które miały zalegalizować istnienie „Solidarności”. Rozpracowanie zakończone 15.05.1989 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały sprawy 31.05.1989 złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr. 9920/II. Wedle zapisu w dzienniku archiwalnym było 7 tomów sprawy, zachowały się natomiast jedynie 2. IPN BU 0258/245 (9920/II), t. 1, k. 17-18
Akta w sprawie o wykroczenie Zatrzymany w nocy 6.02.1989 na ul. Warszawskiej w Warszawie w pobliżu Zakładów Mechanicznych „Ursus” przez zakładowy patrol ORMO. Podczas kontroli bagażu okazało się, że ma przy sobie około 1200 egzemplarzy czasopisma „Głos Wolnego Robotnika” (numery 254-256 z 16., 25.01. i 2.02.1989). Przekazany do dyspozycji DUSW Warszawa-Ochota. W piśmie z 7.02.1989 określony przez naczelnika Wydz. V SUSW jako „aktywista nielegalnych struktur «Solidarności» w ZM «Ursus»”, członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność" i kolporter publikacji sygnowanych przez tez związek. Decyzją Wydz. Śledczego i Wydz. V SUSW zrezygnowano ze skierowania wniosku o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń. Zamiast tego skierowano 29.03.1989 pismo do dyrekcji ZM „Ursus” z informacją o wykroczeniu i stwierdzeniem, „iż środki oddziaływania wychowawczego podjęte przez Kierownictwo Przedsiębiorstwa wdrożą sprawcę wykroczenia do poszanowania prawa i przestrzegania w przyszłości zasad współżycia społecznego”. IPN BU 0367/1 (3421/III), t. 606, mikrofilm IPN BU 01326/1112 (3421/3)
.