Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Marian
Nazwisko: Wojturski
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 29-06-1945
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Piotra Wojturskiego prowadzone w okresie 12.05.1982 - 01.07.1982. Internowany na wniosek Wydział V KW MO Rzeszów, z obawy że prowadząc działalność propagandową wymierzoną przeciwko PRL „nawoływać będzie do nieposłuszeństwa prawnym rozporządzeniom organów państwowych”. IPN-Rz-052/847 (7790/III).
Akta internowanego prowadzone od 12.05.1982 do 01.07.1982. Piotr Wojturski został zatrzymany, a następnie osadzony w OO Rzeszów-Załęże, IPN-Rz-52/502.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Nalepka” nr rejestr. 17711 prowadzona przez Wydział V KW MO Rzeszów oraz Pion V RUSW Rzeszów od 17.05.1982. Piotr Wojturski był rozpracowywany przez SB z powodu podejrzeń o „produkcję, kolportaż i przechowywanie nielegalnych wydawnictw” (przeprowadzone przeszukanie w domu rodzinnym ww. ujawniło około 40 egzemplarzy „nielegalnych wydawnictw”). Prowadzenie sprawy zakończono 27.11.1984 w związku z zaniechaniem przez P. Wojturskiego „antypaństwowej” działalności po zwolnieniu z internowania. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 17204/II. IPN-Rz-044/63 (17204/II).
Akta śledztwa (nr RSD 14/8) prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO w Rzeszowie w okresie 05.05.1982-10.08.1983 dot. innej osoby. Piotr Wojturski występuje w aktach jako były przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Rzeszowskim Przedsiębiorstwie Budowlano-Montażowym. Po wprowadzeniu stanu wojennego nadal prowadził „nielegalną działalność związkową”. Został zatrzymany w celu wyjaśnienia źródła pochodzenia mogących wywołać „niepokój publiczny” ulotek i broszur o treści „antypaństwowej”, znalezionych w mieszkaniu, w którym przebywał wraz z innymi osobami. IPN-Rz-052/856 (7805/III).
.