Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2021 09:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Helena
Nazwisko: Makarewicz
Nazwisko rodowe: Płatek
Miejsce urodzenia: Międzyrzec Podlaski
Data urodzenia: 17-10-1947
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Anna Makarewicz występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Klan” (nr rej. 37004, dn. 24.08.1982 przemianowanej na SO „Związek"). Ta Sprawa dotyczyła „operacyjnej ochrony” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w latach 1980-1982. Nazwisko Anny Makarewicz pojawia się m.in. w szyfrogramie SB z Wydz. III "A" KW MO w Gdańsku z dn. 14.08.1982 - jest w nim określona jako "była aktywna działaczka" NSZZ „Solidarność”, delegatka na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku oraz delegatka "na zjazdy regionu Mazowsze”. IPN Gd 003/166 (185/IV) t. 18, k. 20-21, 25.
W dniu 16.03.1981 Anna Makarewicz została zarejestrowana pod numerem 3663 przez SB z Wydz. III „A” KW MO Biała Podlaska do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Związek” (nr rej. 3420). Ta operacyjna kontrola dot. działalności NSZZ "Solidarność" w woj. bialskopodlaskim. Dn. 31.12.1981 materiały dotyczące Anny Makarewicz wyłączono ze Sprawy Obiektowej i przerejestrowano na Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. „Bella” pod numerem 4172. Materiały o sygn. 38/IV zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Od początku stycznia 1982 Anna Makarewicz była operacyjnie kontrolowana przez SB z Wydz. III WUSW Biała Podlaska w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. „Bella” (nr rej. 4172) - założonego w związku z jej "antypaństwową działalnością naruszającą porządek prawno-publiczny". Dnia 16.09.1985 ten Kwestionariusz przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o tym samym kryptonimie (nr rej. 6126). Sprawę tę założono "na fakt naruszania porządku prawno-publicznego przez b. działacza »S«". Według zapisu na karcie E-16, Anna Makarewicz „aktywizuje wraz z innymi osobami szkodliwą działalność polityczną”. Jako powód zakończenia ww. kontroli Anny Makarewicz (w lutym 1989) zapisano: „przyjęła postawę bierno-wyczekującą”. Dnia 21.03.1989 materiały te zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Sekcji "C" Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Białej Podlaskiej pod sygn. 1249/II, a następnie po sfilmowaniu zniszczono. Mikrofilm o sygn. 1249/2 także nie zachował się. Materiały o sygn. 1249/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Materiały ewidencyjne Wydz. III WUSW Biała Podlaska z lat 1983-1985 zawierają m.in. zapisy stwierdzające, iż Anna Makarewicz otrzymała "zastrzeżenie wyjazdu za granicę" - na wniosek SB z Wydz. III WUSW Biała Podlaska i na okres 2 lat: od dn. 18.11.1983 do 18.11.1985. W dzienniku rejestracyjnym WUSW Biała Podlaska to zastrzeżenie zostało zarejestrowane dn. 30.11.1983 pod numerem rejestracyjnym 5132. Ten zakaz wydawania Annie Makarewicz paszportu anulowano dn. 30.11.1985. Kolejne "zastrzeżenie wyjazdów za granicę" (nr rej. 6348) zostało wniesione przez Wydz. III WUSW Biała Podlaska w styczniu 1986, także na okres 2 lat (do dnia 24.01.1988). Zostało ono anulowane 6 czerwca 1988. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i IPN Lu 00235/403/4.
Anna Makarewicz występuje w opracowaniu MSW z roku 1984 zatytułowanym "Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ >Solidarność< wrzesień-październik 1981 r., część I, MSW Biuro >C<, Warszawa 1984 r.". IPN Sz 0012/260 t. 1 (1027/IV).
.