Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Marek Paweł
Nazwisko: Woźniak
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 06-07-1960
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Prokurator Prokuratury Krajowej Prokuratura Krajowa 06-10-2016
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Karta Pz-35 o sygn. EAKR 209039 z kartoteki paszportowej KWMO/WUSW Kraków; karta Pz-35 o sygn. EAKR 209039 z kartoteki Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Kr 37/209039 (sygn. wytwórcy EAKR 209039).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Kr 259/16 zarządzenie z dnia 30.06.2016 r. dotyczące Marka Pawła Woźniaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.