Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Lipiński
Miejsce urodzenia: Grzmiąca
Data urodzenia: 12-05-1951
Imię ojca: Jan
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Palacz”, nr rej. 47184, prowadzona w okresie 05.04.1984 - 07.06.1984 przez Wydział III-1 WUSW w Łodzi wobec Stanisława Lipińskiego (zarejestrowanego do sprawy pod nr. 47185) i innej osoby w związku z podejrzeniami o „kolportaż nielegalnych wydawnictw w miejscu pracy”, tj. w II Państwowym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łodzi. Wobec nie uzyskania dowodów potwierdzających podejrzenia, ze S. Lipińskim przeprowadzono „rozmowy profilaktyczne” i sprawę zakończono. Materiały sprawy zdjęto z ewidencji 07.06.1984 i złożono w archiwum pod sygn. 6223/II, a następnie w 1989 roku zniszczono za protokołem brakowania nr 1002/89 poz. 4. Materiały o sygn. 6223/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.