Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek
Nazwisko: Jóźwiak
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 14-08-1955
Imię ojca: Jan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Anglik”, prowadzona w okresie 28.08.1979 - 24.05.1985 przez Wydział III KW MO/WUSW w Łodzi przeciwko innej osobie, studentowi Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, założycielowi Niezależnego Zrzeszenia Studentów na uczelni i współpracownikowi Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”. Jacek Jóźwiak występuje w piśmie z dnia 16.04.1980 naczelnika Wydziału II KW MO w Łomży do naczelnika Wydziału III KW MO w Łodzi jako jeden z uczestników IV Konfrontacji Studentów Szkół Artystycznych Łomża ’80, których sprawdzano pod kontem tzw. "operacyjnego zabezpieczenia" imprezy. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 6491/II. IPN Ld 047/549/J (6491/2) mikrofilm.
.