Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Stefan
Nazwisko: Babiarz
Miejsce urodzenia: Łańcut
Data urodzenia: 31-05-1951
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny 08-06-1998
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Występuje w materiałach SOR krypt. "Rozrabiacze", nr rej. 15290, prowadzonej przez Wydz. III KWMO Lublin w okresie od 18.06.1973 do 30.12.1974, dotyczącej ujawnienia autorów wrogich napisów skierowanych przeciwko Związkowi Radzieckiemu wywieszonych podczas trwania "Kozienali 53" w Lublinie. 25.06.1973 Stefan Babiarz napisał własnoręcznie oświadczenie w którym stwierdził, że on (i nikt z pozostałych studentów zamieszkałych wraz z nim we wspólnym pokoju) nie miał żadnego udziału w tym zdarzeniu. Akta o sygn. IPN Lu 023/68 (14455/III) t. 1, k. 26, 117.
W 1977 r. dopuszczony do dostępu do wiadomości stanowiących tajemnicę państwową (OM-04149/77) przez Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie. Karta Mkr-2 (d. E-14/1) z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW Rzeszów; karta Mkr-2 (d. E-14/1) z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; akta MOB o sygn. IPN Rz 0125/46 (82/7/77).
Wymieniony imiennie w wykazie sędziów rejonowych w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 22.01.1983. Wykaz znajduje się w materiałach SO krypt. "Temida" nr rej. 18793, prowadzonej przez Wydz. III KWMO/WUSW Rzeszów w okresie od 20.12.1982 do 31.12.1989, dotyczącej operacyjnego zabezpieczenia administracji wymiaru sprawiedliwości i organów kontroli państwowej. Akta o sygn. IPN Rz 053/43 (276/IV), k. 33.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Rz 389/48160 (EARZ 48160).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl-Rz 195/09 zarządzenie z dnia 20.05.2010 dotyczące Stefana Babiarza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.