Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Robert
Nazwisko: Turski
Miejsce urodzenia: Garbatka-Letnisko
Data urodzenia: 29-07-1961
Imię ojca: Witold
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Decyzję o internowaniu w/w podjęto z uwagi na fakt, iż pomimo stanu wojennego nadal dążył do "nawiązania kontaktów organizacyjnych z członkami i działaczami zawieszonego Związku Zawodowego NSZZ >S<" oraz prowadził "działalność propagandową". IPN-Rz-060/362 (841/II)
Akta internowanego Internowany na wniosek Wydz. III KWMO Krosno i umieszczony w OO w Uhercach. IPN-Rz-57/225
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany od 31.05.1982 w ramach SOR krypt. "Urszula" z powodu podejrzeń o prowadzenie "wrogiej" działalności w stanie wojennym. Sprawa dotyczyła "antypaństwowej" ulotki w formie maszynopisu. Rozpracowanie względem w/w zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiały o sygn. 822/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze prowadzone m.in. na osobę R. Turskiego podejrzanego o to, że gromadził i rozpowszechniał materiały Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników "Solidarność" wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL, zmierzając do wywoływania niepokojów publicznych. Sprawę umorzono na mocy ustawy o amnestii. IPN-Rz-071/106 (160/III)
Akta prokuratorskie Akta prokuratorskie prowadzone m.in. przeciwko w/w oskarżonemu o kolportaż ("w różnych miejscowościach na terenie kraju") wrogich ulotek wyszydzających "ustrój i naczelne organy PRL". W związku z amnestią sprawę umorzono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany (od 16.07.1984) w ramach SOR krypt. "Wyborca" jako podejrzany o kolportaż antypaństwowych ulotek. Sprawę zakończono skierowaniem materiałów do prokuratury. Materiałów o sygn. 1036/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego R. Turskiego, oskarżonego o to, iż "zmierzał do wywołania niepokojów społecznych" poprzez kolportaż materiałów zawierających treści "wyszydzające ustrój i naczelne organy PRL". IPN-Rz-110/18
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawo Operacyjnego Rozpracowania prowadzona na osobę R. Turskiego podejrzanego o wykonanie napisów wzywających do bojkotu wyborów do Gminnej Rady Narodowej w miejscowości Zatwarnica. IPN-Rz-060/516 (1115/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany operacyjnie (od 09.11.1985) w ramach SOS krypt. "Kasta" z powodu podejrzeń o prowadzenie działalności antypaństwowej. Sprawę względem w/w zakończono w związku z zakończeniem "wrogiej działalności". Materiałów o sygn. 1918/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.