Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ireneusz
Nazwisko: Rytlewski
Miejsce urodzenia: Słupsk
Data urodzenia: 29-12-1965
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne dochodzenia prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUSW w Słupsku pod nr RSD-7/85 dotyczącej zorganizowania i kierowania strajkiem w Fabryce Maszyn Rolniczych „Agromet-Famarol” w Słupsku 01.07.1985 w związku z podwyżką cen na artykuły mięsne. Ireneusz Rytlewski za udział w strajku został zwolniony dyscyplinarnie z pracy 01.07.1985. IPN Gd 012/86 (128/III).
Rozpracowywany od 23.11.1985 pod nr 9992 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Struktura” nr rej. 8879 prowadzonej od 26.10.1984 do 28.09.1987 przez Wydz. III WUSW w Słupsku. Sprawa dotyczyła nielegalnej propagandy członków „Solidarności” w Słupsku. Rozpracowanie zakończono przekazaniem materiałów sprawy do Prokuratury, która umorzyła dalsze postępowanie. Po zakończeniu sprawy materiały złożono w archiwum pod sygn. 940/II. Materiały o sygn. 940/II zniszczono 02.11.1989 za protokołem brakowania nr 16. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa prowadzone od 09.10.1985 do 05.05.1986 przez Wydz. Śledczy WUSW w Słupsku do nr RSD 12/85 pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Słupsku. Sprawa dotyczyła podjęcia nielegalnej działalności przez grupę działaczy „Solidarności”- kolportaż ulotek i wydawnictw RKK Słupsk. Podczas prowadzenia śledztwa zabezpieczono ulotki, powielacz, farbę drukarską, papier oraz inne materiały. Do sprawy zatrzymano 28.10.1985 na 48 godzin m.in. Ireneusza Rytlewskiego. Został on przesłuchany jako świadek 29.10.1985. Kolejne zatrzymanie i przesłuchanie miało miejsce 12.11.1985, ww. jednak odmówił udzielania odpowiedzi. Po drugim przesłuchaniu w dn. 12.11.1985 przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. IPN Gd 012/93 (135/III).
Akta kontrolne śledztwa w sprawie dotyczącej rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw na terenie Słupska. Akta prowadzone od 27.06.1986 do 12.10.1989 przez Wydz. Śledczy WUSW w Słupsku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Słupsku. Sprawa założona na podstawie materiałów zebranych przez Wydz. III WUSW w Słupsku do SOR „Struktura”. W aktach przechodzi Ireneusz Rytlewski, jako jedna z osób zajmujących się w Słupsku kolportażem, określony jako „główny kolporter” nielegalnych wydawnictw „Solidarności”. Postępowanie zostało umorzone przez Prokuraturę Rejonową w Słupsku 15.09.1986. IPN Gd 012/127 (185/III).
Materiały operacyjne dotyczące ujawniania i likwidacji nielegalnych struktur na terenie województwa słupskiego w ramach poleconej przez Ministra MSW ogólnokrajowej akcji kryptonim „Brzoza”. Materiały prowadzone przez Wydz. III WUSW w Słupsku od 25.08.1986 do 13.02.1987. W planie działań operacji „Brzoza” zakładano przeprowadzenie rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z wytypowanymi operacyjnie osobami, zaangażowanymi w działalność nielegalnych organizacji. Na liście wytypowanych osób z 01.09.1986 oraz na „wykazie figurantów i oficerów biorących udział w akcji >Brzoza<” znalazł się także Ireneusz Rytlewski - kolporter materiałów o treściach antysocjalistycznych. Z ww. nie zdołano przeprowadzić rozmowy z powodu nie zastania go w miejscu zamieszkania. IPN Gd 002/34 (49/IV).
Akta kontrolne w sprawie o wykroczenia dotyczącej rozpowszechniania przez Ireneusza Rytlewskiego ulotek podpisanych przez Regionalną Komisję Koordynacyjną w Słupsku. Akta prowadzone od 07.06.1987 do 10.01.1989 przez Wydz. Śledczy WUSW w Słupsku. Dodatkowo dołączono materiały dotyczące rozpowszechniania przez ww. „fałszywych informacji o strajku z ZNMR w Słupsku”, do którego miało dojść w marcu 1988. Wydz. Śledczy WUSW w Słupsku skierował wniosek do Kolegium ds. Wykroczeń o ukaranie ww. IPN Gd 012/142 (203/III).
Akta sprawy o wykroczenie. Ww. został zatrzymany 07.06.1987 w Słupsku jako podejrzany o przenoszenie i kolportaż ulotek zawierających wrogie treści sygnowane przez RKK Słupsk. 07.06.1987 dokonano przeszukania jego miejsca zamieszkania podczas której ujawniono posiadane przez niego nielegalne wydawnictwa. Aresztowany 07.06.1987 na 48 godzin. W dniu 17.06.1987 skierowano do Kolegium wniosek o ukaranie ww. grzywną. Orzeczeniem Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Słupska z 29.06.1987 (1438/87) ukarany grzywną oraz kosztami rozprawy i przepadkiem zabezpieczonych ulotek i wydawnictw odnalezionych podczas rewizji w miejscu zamieszkania. Orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Wojewodzie Słupskim (B-197/87) z 21.08.1987 utrzymano w mocy orzeczenie Kolegium I Instancji. IPN Gd 337/5 t. 1-2.
.