Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Łaszuk
Miejsce urodzenia: Malbork
Data urodzenia: 10-09-1960
Imię ojca: Aleksander
Imię matki: Teresa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany 16.04.1982 pod nr 5691 do SOR krypt. "Plakat", prowadzonej od 02.04.1982 do 15.09.1983 przez Wydz. IV KWMO w Elblągu, dotyczącej kolportażu nielegalnych wydawnictw. 11.07.1983 przerejestrowany pod nr 5691 i kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Maturzysta". Materiały dotyczące SOR krypt. "Plakat" złożono do archiwum pod sygn. 879/II. Materiały dotyczące KE krypt. "Maturzysta" złożono do archiwum pod sygn. 901/II. Materiałów o sygn. 879/II, 901/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem prowadzonym od 10.04.1982 do 28.05.1982 w sprawie rozpowszechniania na terenie Malborka nielegalnych ulotek. 9.04.1982 przeszukano mieszkanie ww. w trakcie którego ujawniono i zabezpieczono maszynę do pisania i kolportowane ulotki. Tego samego dnia zatrzymany. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu (Pg.Śl.II-18/82) z 10.04.1982 tymczasowo aresztowany. 13.04.1982 przeszukano miejsce pracy ww. IPN Gd 011/34 (78/III)
Akta nadzoru Oskarżony aktem sporządzonym 29.05.1982 o to, że "w okresie od połowy stycznia 1982 do 9 kwietnia 1982 w Malborku przyjmował w celu rozpowszechniania, a następnie rozpowszechniał poprzez rozrzucenie na terenie szatni swego zakładu pracy, czyli Malborskich Zakładów Przemysłu Maszynowego Leśnictwa "PEMAL" w Malborku, różne pisma sporządzone drukiem maszynowym na powielaczu, zawierające fałszywe wiadomości o aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w kraju i wzywające do bojkotowania przedsięwzięć władz państwowych w okresie stanu wojennego, co w konsekwencji mogło wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". IPN BU 1409/221-222
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.174/82) z 19.10.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie (Rw.1075/82) z 07.02.1983 zmieniono wyrok Sądu I Instancji wobec skazanego poprzez warunkowe zawieszenie kary pozbawienia wolności na okres 2 lat. IPN Gd 253/9500-9504
Akta penitencjarne Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Elblągu z 10.04.1982 tymczasowo aresztowany w związku z toczącym się postępowaniem Pg.Śl.II-18/82 i osadzony w Zakładzie Karnym w Elblągu, skąd 14.06.1982 został przeniesiony do Aresztu Śledczego w Gdańsku. W związku z wypadkiem jaki miał miejsce w celi podejrzanego 1.07.1982 przewieziony na leczenie do szpitala Aresztu Śledczego w Bydgoszczy, skąd 12.08.1982 powrócił do AŚ w Gdańsku. Skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.174/82) z 19.10.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Orzeczoną karę odbywał od 09.11.1982 w Zakładzie Karnym w Potulicach. Wyrokiem Sądu Najwyższego w Warszawie (Rw.1075/82) z 7.02.1983 karę pozbawienia wolności zawieszono warunkowo na okres 2 lat próby. Zwolniony z ZK w Potulicach 11.02.1983. IPN By 165/8 (39/217)
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza [TEOK] Objęty kontrolą operacyjną w ramach TEOK jako alumn Wyższego Seminarium Duchowego Orionistów w Zduńskiej Woli. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dar Zofii I Zbigniewa Romaszewskich Ankieta dotycząca funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w PRL w latach 1982-1989 wypełniona przez Krzysztofa Łaszuka, skazanego wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni (Sm.W.174/82) z 19.10.1982 na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności za kolportaż na terenie zakładu pracy w Malborku nielegalnych ulotek. W aktach znajdują się m.in. postanowienie o tymczasowym aresztowaniu ww., postanowienia Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni o nieuwzględnieniu zażalenia na areszt tymczasowy (pomimo, że oskarżony miał w maju 1982 zdawać maturę), pismo dotyczące odszkodowania za wypadek, jakiego osadzony doznał będąc w Areszcie Śledczym w Gdańsku, w wyniku którego spędził 43 dni w szpitalu Aresztu Śledczego w Bydgoszczy tj. od 30.06.1982 do 11.08.1982, akt oskarżenia, wyrok Sądu Marynarki Wojennej. IPN BU 2831/341
.