Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Adam
Nazwisko: Gotner
Miejsce urodzenia: Tomaszów Mazowiecki
Data urodzenia: 02-09-1945
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca wydarzeń grudniowych na terenie województwa gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej osób zaangażowanych w wydarzenia Grudnia 70'. Stanisław Gotner – pracownik Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni – został postrzelony w czasie akcji wojska i milicji, które tłumiło wystąpienia robotnicze Grudnia ’70. Hospitalizowany w Szpitalu Miejskim w Gdyni. IPN Gd 003/14 t. 5, 82 (15/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa dotycząca wydarzeń grudniowych na terenie województwa gdańskiego. W aktach znajdują się materiały zastrzeżone przez MSW z klauzulą „nie udostępniać, bez pisemnej zgody szefa WUSW”. S. Gotner figuruje w wykazach osób rannych w czasie wydarzeń Grudnia ’70. Materiały 03.04.1984 złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Gdańsku do nr IV-188, a następnie przekazano do Biura „C” MSW za pismem MB-001416/84 z 18.06.1984. IPN Gd 466/20 (188/IV, IPN 0748/20)
Akta operacyjne Materiały dodatkowe zgromadzone do sprawy obiektowej „Jesień 70”. W aktach znajdują się fotografie, wykazy nagrodzonych funkcjonariuszy KWMO, a także spisy osób zatrzymanych w czasie wystąpień z podziałem na miejsce zamieszkania, miejsce pracy, a także wykonywany zawód. S. Gotner figuruje na liście pracowników Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, którzy zostali ranni w czasie tłumienia wystąpień robotniczych Grudnia ’70. IPN Gd 431/1 t. 6, 7 (1285/II-m)
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia internowania działaczy „Solidarności” w okresie stanu wojennego. Ww. znajduje się na liście osób wytypowanych do przeprowadzenia rozmów operacyjnych. W uzasadnieniu podano: „członek Społecznego Komitetu Budowy Pomników w Gdyni. Aktywny uczestnik sierpniowego strajku w Stoczni im. Komuny Paryskiej. Obecnie współorganizator grupy domagającej się wszcząć śledztwo do wydarzeń grudniowych 1970”. Przewidziany do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. W Arkuszu ewidencyjnym osoby podlegającej internowaniu zapisano: „utrzymuje ścisłe kontakty z reakcyjnym klerem, uczestniczy w propagowaniu budowy pomnika w Gdyni przy ul. Czołgistów, ku czci poległych stoczniowców. 13.02.1981 współorganizator masówki w kopalni »Ziemowit«, głoszący fałszywe wiadomości o rzekomych morderstwach w 1970”. IPN Gd 0207/10 t. 1/1-2 (911/2)