Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Urszula Barbara
Nazwisko: Poziomek
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 12-02-1956
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Halina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Decyzje o internowaniu w/w podjęto na wniosek Wydz. IV KWMO Krosno. U. Poziomek aktywnie uczestniczyła w działalności "Solidarności Wiejskiej", współpracowała z KOR, redagowała czasopismo "Bieszczadnik". W uzasadnieniu decyzji o internowaniu napisano: "czynnie uczestniczy w podsycaniu napięcia i agituje do nieposłuszeństwa wobec decyzji organów państwowych". IPN-Rz-060/377 (856/II)
Akta internowanego U. Poziomek przetrzymywana była początkowo w Areszcie Śledczym w Nisku, następnie w dniu 13.01.1982 została przetransportowana do OO w Gołdapi. IPN-Bi-53/84
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdów za granicę o nr Z-I-201/EAKS wniesione na wniosek Wydz. IV KWMO Krosno na okres od 02.04.1982 do 24.02.1984 obejmujące kraje kapitalistyczne (KK) oraz kraje demokracji ludowej (KDL). Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowana (07.08.1984) do SOR krypt. "Gryzonie" z uwagi na fakt, iż "w latach 1982-1983 pełniła funkcję kolportera w nielegalnym związku pn. Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników (OKOR) >Solidarność<". Sprawa dotyczyła powołania i działalności OKOR na obszarze kilkunastu ówczesnych województw. IPN-BU-0222/143 t. 1-8 (52959/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana (od 9.11.1987) w ramach SOR krypt. "Niezłomny". Sprawa dot. osoby trzeciej współpracującej z KOR-em i organizatorem delegatur "Solidarności Wiejskiej". Materiałów o sygn. 12885/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Akta dot. przeszukania w miejscu zamieszkania osoby trzeciej podejrzanej o rozpowszechnianie nielegalnych ulotek. W wyniku tych rewizji funkcjonariusze zabrali m.in. należącą do U. Poziomek maszynę do pisania i wydawnictwa bezdebitowe. Wymieniona złożyła skargę na funkcjonariuszy poznańskiego WUSW m.in. do Prokuratury Wojewódzkiej i Prokuratury Generalnej. IPN-Po-06/286 t. 45
Zabezpieczenie Operacyjne Zarejestrowana 2.04.1985 przez Wydz. V Departamentu VI MSW w kategorii „zabezpieczenie operacyjne”. Powód rejestracji nieznany. Materiałów brak - wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.