Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz
Nazwisko: Grabowski
Miejsce urodzenia: Szczepanów
Data urodzenia: 15-11-1946
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Eugeniusz Grabowski - pracownik Fabryki Wagonów w Świdnicy - był internowany dniach od 9.05.1982 do 9.07.1982 na wniosek SB z Wydziału V KW MO w Wałbrzychu. Powód internowania: "etatowy członek Zarządu MKK >S< w Świdnicy". Eugeniusz Grabowski został osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie i zwolniony z tego więzienia na podstawie decyzji nr 117 komendanta MO w Wałbrzychu z dnia 9.07.1982. IPN Wr 30/70 (50/82) t. 1, IPN Wr 30/1919 (80/82/I).
W dniu 11.05.1982 Eugeniusz Grabowski został objęty operacyjną kontrolą SB z Wydziału V KW MO w Wałbrzychu w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Kontroler” (nr rej. 5508). Dnia 21.07.1984 Eugeniusz Grabowski został przerejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Konserwator” (nr rej. 5183). Akta te przekazano następnie do SB z Referatu V RUSW w Świdnicy. Sprawę tę założono „na fakt wrogiej działalności w środowiskach terrorystycznych – działalność w strukturach >Solidarności<”. Prowadzenie sprawy „Konserwator” zakończono dnia 19.06.1985 odnotowanym „rozbiciem struktury ponadzakładowej i przeprowadzeniem rozmów profilaktycznych i ostrzegawczych” z ww. i innymi osobami. Materiały tej sprawy złożono następnie do archiwum Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Wałbrzychu pod sygnaturą 1797/II, a w styczniu 1990 zniszczono. Materiały o sygn. 1797/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Eugeniusz Grabowski figuruje w aktach kontrolnych śledztwa w sprawie "zaistniałych od października 1982 r. do lutego 1983 r. na terenie Świdnicy faktów gromadzenia i przechowywania przez różne osoby w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw o treści lżącej, wyszydzającej ustrój i naczelne organa PRL". To śledztwo było prowadzone w roku 1983 przeciwko Eugeniuszowi Grabowskiemu i innym osobom przez Wydz. Śledczy KW MO w Wałbrzychu. Dnia 1.08.1983 Prokuratura Rejonowa w Świdnicy umorzyła to śledztwo wobec odnotowanego "braku dostatecznych dowodów winy". IPN Wr 028/132 (153/III).
.