Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Gacek
Miejsce urodzenia: Niebieszczany
Data urodzenia: 20-09-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania w Czerwonym Borze k. Łomży (Jednostka Wojskowa nr 3466) był jednym z kilku „specjalnych” poligonów przeznaczonych dla najbardziej aktywnych działaczy „Solidarności” (podobne działały m.in. w Chełmnie nad Wisłą, Rawiczu i Trzebiatowie). Celem tych przestępczych działań, było osłabienie opozycji przed zapowiadanym na 10 listopada 1982 r. protestem przeciwko delegalizacji NSZZ „Solidarność”. Według posiadanych informacji w obozach tych w okresie od 4-5 listopada 1982r. do 9 lutego 1983 r. przetrzymywano ok. 1500 osób. W typowaniu „powołanych rezerwistów” Służba Bezpieczeństwa współpracowała ściśle z Wojskową Służbą Wewnętrzną. W Czerwonym Borze w trzech kompaniach zgromadzono kilkuset działaczy opozycji (wg różnych źródeł od 380 do ok. 500 osób). Powołani zostali skoszarowani zimą w spartańskich warunkach, w wagonach kolejowych. Na miejscowym poligonie, bez zabezpieczenia technicznego, zlecono im budowę drogi. Przejawem oporu ze strony internowanych było, przede wszystkim, odmawianie spożywania posiłków. W Czerwonym Borze za udział w proteście głodowym oraz posiadanie prasy podziemnej rezerwistom wytaczano procesy przed sądem wojskowym. Źródła: Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53-56; Dąbrowski M., „Obozy Wojskowe 1982-1983”, Referat wygłoszony w dniu 12 września 2009 r. w Łodzi podczas konferencji popularno-naukowej „Niepokorni w Kamasze – kartki z kalendarza”; Tenże, Wystąpienie na konferencji „Internowani w wojsku”. Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Represjonowanych w Specjalnych Obozach Wojskowych 1982-1983 – Lublin 20.04.2013 r.; sygn. IPN BU 0236/263 t.1, k.356-357; IPN BU 02386/20861, k.130-133; sygn. IPN BU 0236/344 t.7, k.148v; IPN BU 1409/30, k.136-143; IPN BU 1409/32, k.74-81; sygn. IPN Bi 173/59; IPN Bi 173/441.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Gacek figuruje w kartotece ewidencji żołnierzy rezerwy - powołanych jesienią 1982 roku "na ćwiczenia" do Jednostki Wojskowej nr 3466 w Czerwonym Borze. Tadeusz Gacek został tam powołany dnia 5.11.1982, zwolniony z ww. Jednostki Wojskowej dn. 3.02.1983. Kartoteka była prowadzona w WKU Sanok IPN Rz 417/39.
.