Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Tomasz
Nazwisko: Balk
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 08-10-1963
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty śledztwem prowadzonym od 30.01.1982 do 20.03.1982 w sprawie rozpowszechniania "fałszywych wiadomości mogących wywołać niepokój publiczny". Zatrzymany 29.01.1982 na przystanku kolejki elektrycznej Gdańsk Stocznia w momencie naklejania ulotek sygnowanych przez "Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ «Solidarność» nawołujących do działalności protestacyjnej. Przy zatrzymanym znaleziono 32 sztuki ww. ulotek oraz przyrządy do ich naklejenia. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 8353/III zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. 8353/III brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni z 30.01.1982 tymczasowo aresztowany pod zarzutem tego, że "w dniu 29.01.1982 w Gdańsku po wprowadzeniu stanu wojennego z dniem 13.12.1981 na terenie PRL (wraz z inna osobą) rozpowszechniali fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny w ten sposób, że zgromadzili a następnie przewozili oraz rozlepiali nielegalne ulotki i komunikaty wydane przez tzw. Ogólnopolski Komitet oporu NSZZ «Solidarność» na terenie Trójmiasta, które to ulotki i komunikaty nawoływały do nielegalnej działalności protestacyjnej". Akt oskarżenia sporządzono 20.03.1982. IPN Gd 267/7452
Akta sądowe Akta sprawy rewizyjnej Jacka Balka skazanego wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K.82/82) z 7.05.1982 na karę 3 miesięcy aresztu za to, że: „29.01.1982 (…) przyjął od nieustalonych bliżej osób w pociągu elektrycznym na trasie Gdynia-Gdańsk 32 drukowane ulotki, w tym 31 zatytułowanych jako »Komunikat« i 1 jako »Oświadczenie« wytwarzane i podpisane przez tzw. »Ogólnopolski Komitet Oporu NSZZ Solidarność«, które to ulotki nawoływały do nielegalnej działalności protestacyjnej w dniach 30-31.01.1982, po czym przewoził te ulotki z zamiarem ich rozpowszechniania poprzez rozwieszanie w widocznych miejscach, przez co mógł spowodować wywołanie niepokoju publicznego i bezpośrednio po zawieszeniu jednej takiej ulotki został zatrzymany przez funkcjonariusza SOK”. Na poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 29.01. do 29.04.1982. 17.06.1982 prokurator wniósł rewizję. Sąd Najwyższy 22.09.1982 uchylił wyrok i skazał ww. na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. IPN BU 754/169
Akta tymczasowo aresztowanego J. Balk został umieszczony w Areszcie Śledczym w Gdańsku 2.02.1982, po decyzji Prokuratury Marynarki Wojennej o tymczasowym aresztowaniu z 30.01.1982 w związku z prowadzonym postępowaniem Pm.Śl.II-31/82. Zwolniony 8.05.1982 na mocy wyroku Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku (III K. 82/82) z 07.05.1982, który to na poczet orzeczonej kary 3 miesięcy pozbawienia wolności zaliczył okres tymczasowego aresztowania. IPN Gd 161/10 (38/420)
Akta administracyjne Akta nadzoru postępowań prowadzonych przez Wydział Śledczy KWMO w Gdańsku dotyczących działalności opozycji w latach 1981-1982. J. Balk objęty był śledztwem (nr RSD 17/82) jako podejrzany o posiadanie i kolportowanie nielegalnych wydawnictw. Sprawę nadzorowała Prokuratura Marynarki Wojennej w Gdyni. Akt oskarżenia skierowano do Sądu Marynarki Wojennej, który 6.04.1982 przekazał sprawę do Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z „uwagi na fakt, że J. Balk jako uczeń, nie podlega militaryzacji”. IPN BU 01255/1048 (8043/III)
Akta prokuratorskie Ww. zatrzymany i umieszczony w Areszcie Śledczym w Gdańsku w związku z ujawnieniem w garażu należącym do jego matki kopert, kartek oraz materiałów służących do produkcji wydawnictw bezdebitowych. W czasie przeszukania znaleziono również granat z gazem łzawiącym, który J. Balk przechowywał od czasu demonstracji w 1982 r. Dyrekcja Archiwum Państwowego, gdzie zatrudniony był ww. przed aresztowaniem 15.11.1985 wystosowała poręczenie za niego. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku J. Balk został zwolniony z aresztu. 13.12.1985 zarzut posiadania materiałów wybuchowych został umorzony. 11.02.1986 wydano decyzję o warunkowym umorzeniu zarzutu dot. posiadania i produkowania materiałów propagandowych. Jednocześnie orzeczono przepadek zakwestionowanych przedmiotów, które przeznaczono do zniszczenia. IPN Gd 70/15
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Akta sprawy założonej w związku z ukazywaniem się nielegalnego pisma pt. "Homek" oraz ulotek sygnowanych przez Ruch Społeczeństwa Alternatywnego. J. Balk wymieniony jest wśród osób wylegitymowanych 23.08.1986 za udział w imprezie pod nazwą „Hyde Park”, zorganizowanej przez „Ruch Społeczeństwa Alternatywnego” nad jeziorem Wyspowo k. Wejherowa. IPN Gd 0027/3842 t. 5 (19960/II)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Rozpracowywany jako kandydat na tajnego współpracownika przez Wydział III WUSW w Gdańsku. Rozpracowywanie zakończono z powodu "wyczerpania możliwości operacyjnych". Materiały złożono do archiwum do sygn. 26471/I-k. Materiałów o sygn. 26471/I-k brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i ZSKO.
.