Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Zbigniew Grzegorz
Nazwisko: Jędrzejewski
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 04-07-1958
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny 28-04-2016
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jako absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego skierowany do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach Szkoły Podchorążych Rezerwy (SPR). Od 5.09. do 19.12.1985 słuchacz Centralnego Ośrodka Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim. Od 3.01.1986 w Oddziale WSW w Modlinie, wyznaczony na stanowisko podoficera prewencji Delegatury WSW w Górze Kalwarii. Od 1 do 29.07.1986 uczestnik kursu podchorążych SPR o specjalności kontrwywiadowczej, po którym został skierowany do Oddziału WSW Kielce. Zwolniony do rezerwy 27.08.1986 jako plutonowy podchorąży. Dwie karty MON-Mu/63 i karta ewidencyjna oficera i podchorążego Kadr-ew/2 z Wojskowej Komendy Uzupełnień Warszawa-Mokotów (sygn. IPN BU 2936/534). Akta osobowe sygn. IPN BU 2937/540, t. 1. Wg obowiązujących przepisów prawnych przeszkolenie wojskowe w Szkole Podchorążych Rezerwy i Szkole Oficerów Rezerwy nie jest służbą w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu ustawy.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ra PF35/106783 (EARA 106783).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Wa 183/16 zarządzenie z dnia 19.06.2017 r. dotyczące Zbigniewa Jędrzejewskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.