Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Wacław
Nazwisko: Hajduga
Miejsce urodzenia: Rybnik
Data urodzenia: 30-09-1965
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 13 kwietnia 2016 r. dotyczące Adama Wacława Hajdugi: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Ka 976/15).Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Hajduga 23.01.1987 został zarejestrowany pod nr 56876 w EOK (ewidencja operacyjna księży) Biura „C” MSW jako alumn Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego (WŚSD) w Katowicach. Rejestracji dokonał Wydz. IV WUSW Katowice. Materiałów brak. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 13 kwietnia 2016 r. dotyczące Adama Wacława Hajdugi: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (Ppl/Ka 976/15).

.