Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Zając
Miejsce urodzenia: Wieprz
Data urodzenia: 20-02-1946
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Stanisław Zając był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS krypt. "Działacze" nr rej. KR 30874, prowadzonej przez Wydział V DUSW w Krakowie-Nowej Hucie. Brał udział w działalności podziemnych struktur NSZZ "Solidarność" i kolportażu wydawnictw opozycyjnych. Materiały złożono 26.09.1987 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 17056/II-gr. Akta zniszczono w grudniu 1989. Akta o syg. 17056/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.