Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Ryszard Jacek
Nazwisko: Witkowski
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 12-04-1969
Imię ojca: Józef
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy 20-09-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 37/575667 (EAKR 575667) oraz mikrofilm akt paszportowych o sygn. IPN Kr 50/575667 (EAKR 575667).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Kr 301/16 zarządzenie z dnia 28.03.2017 r. dotyczące Ryszarda Jacka Witkowskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.