Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Sikora
Miejsce urodzenia: Kamionka Wielka
Data urodzenia: 11-01-1922
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Katarzyna
Znany/a też jako:
Antoni Sikora
urodzony/a 01- 01-1922


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Antoni Sikora został aresztowany przez UB 17.06.1947 z powodu współpracy z organizacją "Żandarmeria AK", dowodzonej przez Andrzeja Szczyptę ps. "Zenit". Kilkakrotnie udzielał schronienia żołnierzom organizacji oraz przechowywał ich broń. Sprawa została skierowana do sądu. Materiały złożono w Archiwum Wydz. II WUBP w Krakowie pod dawną sygn. 5760/I. Przesygnowano 23.01.1969 do sygn. 1818/III. IPN Kr 07/1710 (1818/III), IPN Kr 0126/147 (1818/III)
Akta śledcze Antoni Sikora występuje w aktach śledczych przeciwko A. Szczypcie ps. "Zenit", jako współpracownik jego oddziału, przechowujący broń. IPN Rz 046/681 (1350/III)
Akta sądowe Antoni Sikora został aresztowany przez UB 17.06.1947 z powodu współpracy z organizacją "Żandarmeria AK", dowodzonej przez Andrzeja Szczyptę ps. "Zenit". Kilkakrotnie udzielał schronienia żołnierzom organizacji oraz przechowywał ich broń. Za to, wyrokiem WSR w Krakowie z 24.07.1947 został skazany na 15 lat więzienia. Na mocy amnestii zwolniony 17.02.1954. IPN Kr 110/1496 (Sr 867/47)
Akta penitencjarne A. Sikora przybył do CWK we Wronkach 24.09.1947 z więzienia w Krakowie. Został przeniesiony 08.01.1952 do jednostki penitencjarnej w Strzelcach Opolskich. IPN Po 3/57-58, 61, 63
Sprawa Obiektowa [SO] Antoni Sikora występuje w materiałach SO krypt. "Strzał", jako współpracownik organizacji niepodległościowej A. Szczypty ps. "Zenit", przechowujący broń. SO "Strzał" została założona w celu rozpracowania organizacji "Zenita". IPN Kr 075/202 (983/Ob)
Akta administracyjne Charakterystyka Wydziału "C" KWMO w Krakowie dot. oddziału Stanisława Piszczka ps. "Okrzeja". Antoni Sikora był współpracownikiem oddziału "Zenita", który był częścią oddziału "Okrzei". IPN Kr 074/55 (56/X)
Akta administracyjne Charakterystyka nr 67 dot. organizacji niepodległościowej Andrzeja Szczypty ps. "Zenit". W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Antoniego Sikory, zawierający informację, że w okresie od wiosny 1946 do 17.06.1947 przechowywał w swoich zabudowaniach na terenie Gromady Kamionka Wielka 26 karabinów oraz 3 tysiące sztuk amunicji, własność organizacji "Zenita". Wyrokiem WSR w Krakowie z 24.07.1947 skazany na 15 lat więzienia. IPN Rz 05/87
.