Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Zambrzycki
Miejsce urodzenia: Czochanie
Data urodzenia: 04-07-1944
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zabezpieczenie Operacyjne [ZO]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany w dn. 12.01.1982 pod nr Bk 27789 przez Wydz. III KWMO Białystok w charakterze Zabezpieczenie Operacyjne (brak jest szczegółowych danych odnośnie prowadzonej sprawy), w późniejszym okresie rodzaj rejestracji zmieniono na KE o krypt. „Przewodniczący”. Przedmiotowy KE był prowadzony z powodu „propagowania wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii”. Sprawę zakończono z powodu przeprowadzenia „rozmowy ostrzegawczej”. Materiały sprawy zniszczono w 1990. Akta o sygn. 2705/II zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne Materiały dotyczące realizacji przeglądu kadr nauczycielskich w woj. białostockim zleconego Kuratorowi Oświaty i Wychowania w listopadzie 1983 przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania zgodnie z zaleceniami BP KC PZPR z dn. 1.03.1983 w sprawie sytuacji społeczno-politycznej w oświacie. Jan Zambrzycki występuje w informacji z przeglądu kadr nauczycielskich w liceach ogólnokształcących woj. białostockiego dokonanym w marcu 1984 jako nauczyciel VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku. Akta zawierają również zbiór pism skierowanych z KWMO/WUSW w Białymstoku na temat osób biorących udział w nielegalnych manifestacjach. IPN Bi 508/1
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany w dn. 18.10.1985 przez Wydz. IV WUSW Białystok pod nr Bk 36256 w ramach KE o krypt. „Profesor” jako „podejrzany o propagowanie antypaństwowej działalności”. Sprawę zakończono z powodu „nie stwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały sprawy zniszczono w 1990. Akta o sygn. 2705/II b zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.