Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Mosiewicz
Miejsce urodzenia: Krasna Łąka
Data urodzenia: 07-05-1948
Imię ojca: Leon
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca Grudnia '70 na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej uczestników antykomunistycznej rewolty. Stefan Mosiewicz, pracownik Stoczni im. Lenina w Gdańsku, zginął 16.12.1970 w okolicy bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej na skutek rany postrzałowej. W/w figuruje w wykazach śmiertelnych ofiar interwencji wojska i milicji. Rodzina S. Mosiewicza poddana była obserwacji, w aktach znajdują się ponadto informacje z obserwacji grobu w/w na cmentarzu komunalnym Srebrzysko w Gdańsku. IPN Gd 003/14 t. 4 ,5, 8, 13, 63, 64, 71, 72, 74, 75, 81, 82, 91 (15/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa dotycząca Grudnia '70 na terenie województwa gdańskiego. W aktach znajdują się materiały zastrzeżone przez MSW z klauzulą „nie udostępniać bez pisemnej zgody szefa WUSW”. S. Mosiewicz figuruje w wykazach osób zabitych. Materiały 03.04.1984 złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Gdańsku do nr IV-188, a następnie przekazano do Biura „C” MSW za pismem MB-001416/84 z 18.06.1984. IPN Gd 466/20, 21, 24 (IPN 0748/20, 188/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa dotycząca Grudnia ‘70 na terenie Gdyni. W aktach znajdują się informacje operacyjne, wykazy zatrzymanych oraz późniejszej kontroli operacyjnej uczestników antykomunistycznej rewolty. S. Mosiewicz figuruje w przedruku komunikatu Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku informującym o osobach zabitych przez MO i wojsko w czasie tłumienia protestów robotniczych na terenie Gdańska, Gdyni i Elbląga. IPN Gd 003/137 t. 16 (151/IV)
Akta operacyjne Materiały dodatkowe zgromadzone do sprawy obiektowej „Jesień 70”. W aktach znajdują się fotografie, wykazy nagrodzonych funkcjonariuszy KWMO, a także spisy osób zatrzymanych w czasie wystąpień z podziałem na miejsce zamieszkania, miejsce pracy, a także wykonywany zawód. S. Mosiewicz figuruje w „Informacji odnośnie przebiegu zajść na terenie województwa gdańskiego” z 11.01.1971 jako jedna z ofiar. W materiałach znajdują się ponadto informacje odnośnie obrażeń, jakie stwierdzono u ofiar Grudnia ‘70, a także dat i miejsca ich pochówków. IPN Gd 431/1 t. 3, 6-8 (1285/II-m)
.