Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ignacy Henryk
Nazwisko: Chrzanowski
Miejsce urodzenia: Rakowiec
Data urodzenia: 16-03-1945
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Marianna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały ewidencyjne Ignacy Chrzanowski, profesor Politechniki Szczecińskiej w aktach występuje na liście kandydatów na ekspertów ONZ z uwagi na swoje wybitne naukowe osiągnięcia, także poza granicami kraju, jak i biegłą znajomość języków obcych. Pozostawał również w zainteresowaniu Departamentu I MSW oraz Zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Ze względu na brak możliwości wykorzystania operacyjnego przez w/w jednostki, ostatecznie Chrzanowski nie został zatrudniony jako ekspert. IPN Bu 01862/248
Materiały operacyjne Kandydata wytypowano na podstawie dokumentów uzyskanych w WKU w Szczecinie na wywiadowcę AWO do rezydentury NR 2 (Dania). Rozpracowanie zakończono, ponieważ kandydat nie wyraził zgody na współpracę. W dn. 08.12.1976 został zastrzeżony w Biurze „C” MSW na podstawie karty EO-4/Z/62 pismem PO XIII/00140/W3 do dyspozycji Zarządu II Sztabu Generalnego, zastrzeżenie zostało wycofane pismem PO XIII/013/77 (brak daty). IPN Bu 2602/18178 (6797)
Akta paszportowe Są to akta paszportowe pracownika Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie. Ignacy Chrzanowski wymieniony jest w aktach na liście osób ubiegających się o wyjazd do ZSRR w terminie 15.07-11.08.1968. W aktach znajduje się też prośba Wydz. Paszportów i Dowodów Osobistych KW MO w Gdańsku o sprawdzenie m.in. I. Chrzanowskiego skierowana do Wydz. III i VI Biura „C” MSW. EAGd 019744
Sprawa Obiektowa [SO] Są to arkusze informacyjne osób, zarejestrowanych do sprawy obiektowej „Poszukiwacze”, które odmówiły powrotu do kraju. Ignacy Chrzanowski w 1978 r. odmówił powrotu do kraju z Maroka, samowolnie przedłużając pobyt. Arkusz informacyjny dotyczący I. Chrzanowskiego zarejestrowano w Biurze C 07.09.1984 pod nr 29785. IPN Sz 0011/2142 t. 22 (18008/II)
Akta paszportowe Są to akta paszportowe w których znajduje się informacja z dn. 06.04.1983 o tym, że I. Chrzanowski za pośrednictwem placówki dyplomatycznej PRL starał się o wznowienie ważności paszportu, którego termin ważności upłynął 25.03.1984. W piśmie z 15.06.1984 widnieje decyzja odmowna z powodu samowolnego przedłużenia pobyty za granicą. Ignacy Chrzanowski otrzymał zgodę na wydanie paszportu konsularnego – blankietowego na powrót do kraju, który miał nastąpić 30.09.1984. EASz 022253
.