Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Zbigniew
Nazwisko: Pusz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 21-04-1951
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Wiktoria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Łącznik", ponieważ utrzymywał kontakty z działaczami NSZZ "Solidarność". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18187/II. Materiałów o sygn. 18187/II brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego i akt paszportowych.
Osoba Zabezpieczona [OZ] Zarejestrowany w kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały audiowizualne Dokumentacja filmowa przedstawiająca pielgrzymkę obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w Gdańsku; procesję Bożego Ciała w centrum Gdańska z udziałem czołowych działaczy NSZZ "Solidarność"; manifestacje pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców; sytuację ogólną w rejonie Stoczni Gdańskiej im. Lenina i kościoła św. Brygidy w Gdańsku. Krzysztof Pusz wraz z innymi działaczami opozycji brał udział w procesji Bożego Ciała na Głównym Mieście w Gdańsku 02.06.1988. IPN Gd 334/16
Akta operacyjne Meldunki z obserwacji dyplomatów ambasady USA i Australii. Krzysztof Pusz figuruje w informacjach Wydz. "B" WUSW w Gdańsku z 30.08.1987, 14.10.1987, 22.12.1987, 27.01.1988, 09.02.1988, 25.03.1988, 14.06.1988 i 17.12.1988 dotyczących kontaktów pracowników Ambasady USA w Warszawie o pseudonimach "Antałek 86", "Alert 88", "As 87", "As 88" i pracownika Ambasady Australii w Warszawie o pseudonimie "Rapa 87" z opozycją polityczną. Spotkania miały miejsce na plebani kościoła św. Brygidy w Gdańsku. Ww. był uczestnikiem tych spotkań. IPN Gd 00113/13 t. 4, 53, 54 (1388/4, 1388/53, 1388/54)
Akta administracyjne Akta sprawy przeciwko WUSW w Gdańsku o bezzasadne zatrzymanie w areszcie w okresie od 10.06.1987 do 12.06.1987, w trakcie wizyty papieża Jana Pawła II w Trójmieście, działacza NSZZ "Solidarność" Krzysztofa Pusza. IPN Gd 570/288 t. 3
Akta administracyjne Informacje dzienne opracowane przez Zespół Informacyjny Gabinetu Ministra. Krzysztof Pusz figuruje w załączniku do informacji dziennej nr 49/2659 sporządzonej 27.02.1989, dotyczącej inicjatyw działaczy opozycji. IPN BU 1585/16125
Akta paszportowe W aktach paszportowych Krzysztofa Pusza znajdują się dwa postanowienia o zastrzeżeniu wyjazdów za granicę do WKŚ ("Wszystkie Kraje Świata") wydane przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku w okresie od 25.10.1983 do 24.10.1986 oraz od 25.10.1986 do 24.10.1988 ponieważ: "wymieniony jest aktywnie zaangażowany w działalność antysocjalistyczną. Utrzymuje systematyczne, osobiste kontakty z ekstremistami byłego NSZZ "Solidarność". Prowadzi działalność wspomagającą przywódców podziemia". IPN Gd 645/57733 (EAGD 57733)
.