Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Skonieczka
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 18-04-1955
Imię ojca: Celestyn
Imię matki: Paulina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca Grudnia '70 na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej uczestników antykomunistycznej rewolty. Jerzy Skonieczka, uczeń Szkoły Podstawowej nr 32 w Gdyni, został ranny 17.12.1970 w Gdyni na skutek rany postrzałowej. Zmarł 20.12.1970 w szpitalu w Gdyni Redłowie. W/w figuruje w wykazach śmiertelnych ofiar interwencji wojska i milicji. Rodzina J. Skonieczki poddana była obserwacji, w aktach znajdują się ponadto informacje z obserwacji grobu w/w na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni. IPN Gd 003/14 t. 4, 5, 8, 63, 64, 71, 74, 75, 81, 82, 91, 92 (15/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa dotycząca Grudnia '70 na terenie województwa gdańskiego. W aktach znajdują się materiały zastrzeżone przez MSW z klauzulą „nie udostępniać bez pisemnej zgody szefa WUSW”. J. Skonieczka figuruje w wykazach osób zabitych. Materiały 03.04.1984 złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Gdańsku do nr IV-188, a następnie przekazano do Biura „C” MSW za pismem MB-001416/84 z 18.06.1984. IPN Gd 466/20, 21, 24 (IPN 0748/20, 188/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa dotycząca Grudnia ‘70 na terenie Gdyni. W aktach znajdują się informacje operacyjne, wykazy zatrzymanych oraz dane o późniejszej inwigilacji. J. Skonieczka figuruje w przedruku komunikatu Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku informującym o osobach zabitych przez MO i wojsko w czasie tłumienia protestów robotniczych na terenie Gdańska, Gdyni i Elbląga. W/w wymieniony jest również w notatkach służbowych funkcjonariuszy SB prowadzących obserwację rodziny J. Skonieczki. IPN Gd 003/137 t. 5, 16 (151/IV)
Akta operacyjne Materiały dodatkowe zgromadzone do sprawy obiektowej „Jesień 70”. W aktach znajdują się fotografie, wykazy nagrodzonych funkcjonariuszy KWMO, a także spisy osób zatrzymanych w czasie wystąpień z podziałem na miejsce zamieszkania, miejsce pracy, a także wykonywany zawód. J. Skonieczka figuruje w „Informacji odnośnie przebiegu zajść na terenie województwa gdańskiego” z 11.01.1971 jako jedna z osób, które zostały zastrzelone w Gdyni 17.12.1970. W materiałach znajdują się ponadto informacje odnośnie obrażeń, jakie stwierdzono u ofiar Grudnia ‘70, a także dat i miejsca ich pochówków. IPN Gd 431/1 t. 3, 6-8 (1285/II-m)
Uzupełnienie Jerzy Skonieczka został ranny 17.12.1970 (zmarł 20.12.1970) w drodze do Szkoły Podstawowej nr 32 w Gdyni przy ul Kieleckiej 4. W meldunkach SB podawano błędną informację, że "został on śmiertelnie postrzelony 17.12.1970 w okolicy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni" (IPN Gd 003/14 t. 4, k. 202).
.