Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan Dominik
Nazwisko: Falkiewicz
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 04-08-1970
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Federacja” nr rej. 97390, prowadzonej przez Departament III MSW od 09.11.1984 do 31.07.1990, dotyczącej rozpracowywania struktur nielegalnej organizacji młodzieżowej p.n. "Federacji Młodzieży Walczącej" na terenie całego kraju. Jednym z aktywniejszych działaczy "FMW" na terenie Gdańska był Bogdan Falkiewicz, uczeń II LO w Gdańsku. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 55598/II. IPN BU 0248/191 (55598/II).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Alternatywa” nr rej. 48429 prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Gdańsku od 16.10.1987 do 11.04.1988. Materiały dotyczą rozpracowywania anarchistycznych i pacyfistycznych organizacji z terenu Gdańska, w tym „Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego” i „Wolność i Pokój”. Ww. znajduje się na wykazie uczestników, zorganizowanych przez organizację „WiP”, obchodów święta wiosny 21.03.1988 w Sopocie. IPN Gd 0027/3842 t. 9 (19960/II).
Akta Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Federacja” nr rej. 50428, prowadzonej przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku od 02.11.1987 do 26.03.1990. Materiały dotyczą rozpracowywania "Federacji Młodzieży Walczącej" z terenu Trójmiasta. Działalność antyreżimowa prowadzona przez "FMW" obejmowała kolportaż nielegalnych wydawnictw, malowanie na murach antypaństwowych haseł oraz udział w nielegalnych zgromadzeniach. Jednym z czołowych działaczy tejże organizacji na terenie Gdańska był Bogdan Falkiewicz, uczeń II LO w Gdańsku i jednocześnie oficjalny przedstawiciel organizacji w II LO. Po zakończeniu sprawy materiały złożono do archiwum pod sygn. 19956/II. IPN Gd 0027/3839 t. 3, 4 (19956/II).
Zatrzymany 23.08.1988 w Gdańsku na dworcu PKP podczas przenoszenia bez wymaganego zezwolenia nielegalnego wydawnictwa „Prometeusze” oraz artykułów poligraficznych i materiałów redakcyjnych do wydawania antysystemowego pisma „Monit”. Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku 24.08.1988 skierował wniosek o ukaranie ww. do Kolegium ds. Wykroczeń. Wyrokiem Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Gdańska z 25.08.1988 ukarany karą grzywny, przepadkiem dowodów rzeczowych oraz ogłoszeniem treści orzeczenia w prasie. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarejestrowany 20.09.1988 pod nr 58549 przez Wydz. III-1 WUSW w Gdańsku w kategorii Osoby Zabezpieczonej (OZ). Zainteresowanie operacyjne zakończono 21.03.1990. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.