Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wanda
Nazwisko: Bortkiewicz
Nazwisko rodowe: Czyżewska
Miejsce urodzenia: Krykały
Data urodzenia: 26-08-1923
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze WUBP w Olsztynie z roku 1946 i 1947 zawierają m.in. zapisy stwierdzające, iż w lipcu 1946 roku Wanda Bortkiewicz (wówczas Czyżewska) ps. "Basia" została aresztowana przez UB. W toku śledztwa ww. została oskarżona o przynależność „do nielegalnej organizacji Armii Krajowej” - oddziału mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki" - oraz o "dokonywanie napadów na żołnierzy Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego" (art. 86 § 2 kkWP oraz art. 1 § 1, 3 mkk). Wanda Czyżewska nie przyznała się do stawianych jej zarzutów. Sprawę tę przekazano na drogę sądową. Następnie jej materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KW MO w Olsztynie, w roku 1987 zostały one zmikrofilmowane. Dnia 8.12.1988 ww. materiały archiwalne zostały zniszczone, pozostał ich mikrofilm. IPN Bi 0090/69 (69/3) mikrofilm.
Wanda Bortkiewicz (Czyżewska) figuruje w aktach sądowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Olsztynie (nr WSR 161/47) z lat 1946-1947 - dotyczących osób oskarżonych o współpracę z V Wileńską Brygadą AK pod dowództwem mjr Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki” oraz o „dokonywanie napadów na żołnierzy Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego” (art. 86 § 2 kkWP oraz art. 1 § 1, 3 mkk). W lipcu 1946 WUBP w Olsztynie dokonał aresztowań wśród osób zaangażowanych we współpracę i w działalność w oddziale majora „Łupaszki”, w tym Wandy Czyżewskiej ps. „Basia”. Pomimo brutalnego śledztwa, UB nie udowodniło ww. stawianych jej zarzutów. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 9.05.1947 Wanda Czyżewska została uniewinniona od ww. oskarżenia "z braku dowodów winy", a następnie zwolniona z aresztu. IPN Ol 8/397, IPN Ol 8/398, IPN Ol 8/399, IPN Ol 8/400.
Wanda Bortkiewicz (Czyżewska) występuje w materiałach opracowanych przez Wydz. „C” KW MO w Olsztynie w latach 1972-1979: "Charakterystyka nr 11" i kwestionariusze osobowe członków organizacji V Wileńska Brygada Armii Krajowej - dowodzonej przez majora Zygmunta Szendzielarza „Łupaszko”. Teczka tych akt zawiera m.in. zapisy i informacje na temat działalności ww. oddziału AK na terenie województwa olsztyńskiego, w tym kwestionariusz osobowy Wandy Czyżewskiej-Bortkiewicz ps. „Basia” - współpracowniczki V Wileńskiej Brygady AK, aresztowanej przez UB w lipcu 1946, a następnie w maju 1947 uniewinnionej przez WSR w Olsztynie od zarzutów współpracy z oddziałem majora „Łupaszki". IPN Bi 065/21 (800/IV).