Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 11-12-2018 16:56

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wanda
Nazwisko: Bortkiewicz
Nazwisko rodowe: Czyżewska
Miejsce urodzenia: Krykały
Data urodzenia: 26-08-1923
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Franciszka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Z materiałów wynika, że w lipcu 1946 roku Wanda Czyżewska została aresztowana przez WUBP w Olsztynie. W toku śledztwa ww. została oskarżona o przynależność „do nielegalnej organizacji Armii Krajowej” oddział Zygmunta Szyndzielarza „Łupaszki" oraz dokonywanie napadów na żołnierzy Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego (art. 86 § 2 kkWP oraz art. 1 § 1, 3 mkk). Wanda Czyżewska nie przyznała się do stawianych jej zarzutów. Sprawę przekazano na drogę sądową. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KWMO w Olsztynie. W 1987 roku zostały zmikrofilmowane. 8.12.1988 materiały archiwalne zostały zniszczone, pozostał mikrofilm. IPN Bi 0090/69 (69/3).
Akta sądowe Akta sądowe dotyczące oskarżonych o współpracę z V Wileńską Brygadą AK Zygmunta Szyndzielarza „Łupaszki”, oraz o „dokonywanie napadów na żołnierzy Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego” (art. 86 § 2 kkWP oraz art. 1 § 1, 3 mkk). W lipcu 1946 roku WUBP w Olsztynie dokonał aresztowań wśród osób zaangażowanych we współpracę i działalność w oddziale majora Zygmunta Szyndzielarza „Łupaszki”, wśród nich aresztowano Wandę Czyżewską ps. „Basia”. Pomimo brutalnego śledztwa UB nie udowodniło ww. stawianych jej zarzutów. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 9.05.1947 Wanda Czyżewska została uniewinniona od oskarżenia z braku dowodów, a następnie zwolniona z więzienia. IPN Ol 8/397, IPN Ol 8/398, IPN Ol 8/399, IPN Ol 8/400
Charakterystyka Materiały opracowane przez Wydz. „C” KWMO w Olsztynie. Charakterystyka nr 11 i kwestionariusze osobowe członków organizacji V Wileńska Brygada Armii Krajowej dowodzonej przez majora Zygmunta Szyndzielarza „Łupaszko”. Teczka zawiera informacje na temat działalności oddziału na terenie województwa olsztyńskiego. Wśród materiałów znajduje się kwestionariusz osobowy dotyczący Wandy Czyżewskiej-Bortkiewicz ps. „Basia” współpracowniczki V Wileńskiej Brygady AK, aresztowanej przez UB w lipcu 1946 r., a następnie w maju 1947 uniewinnionej przez WSR w Olsztynie od zarzutów współpracy z oddziałem majora „Łupaszki". IPN Bi 065/21 (800/IV)