Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk
Nazwisko: Penza
Miejsce urodzenia: Brzozowo-Panki
Data urodzenia: 08-12-1912
Imię ojca: Piotr
Znany/a też jako:
Henryk Pęza
urodzony/a 02- 01-1912

Henryk Pęza
urodzony/a 02- 01-1913

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa w sprawie Henryka Penzy zatrzymanego w dn. 25.10.1947 przez PUBP w Wysokiem Mazowieckiem we wsi Brzozowo Panki pow. Wysokie Mazowieckie pod zarzutem przynależności do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wobec Henryka Penzy zastosowano tymczasowy areszt z terminem do 25.12.1947 i osadzeniem w Więzieniu Karno-Śledczym w Białymstoku. Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia w dn. 15.12.1947. Ww. został oskarżony o to, że od kwietnia 1945 do dn. 25.10.1947 należał do „nielegalnej organizacji NZW posługując się ps. »Wrona«, był na stanowisku strzelca, czyli, że usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego”. IPN Bi 015/593 (KSL-5534).
Akta sądowe w sprawie przeciwko Henrykowi Penzie oskarżonemu o przynależność do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Postanowieniem z dn. 2.01.1948 zmieniono częściowo akt oskarżenia z dn. 15.12.1947 oskarżając Henryka Penzę o to, że ”od kwietnia do dnia zatrzymania tj. 25.10.1947 na terenie wsi Brzozowo Panki gm. Poświętne pow. Wysokie Mazowieckie jako zwykły członek nielegalnej organizacji NZW posługując się ps. »Wrona« usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dn. 19.01.1948 skazany na 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat. Najwyższy Sąd Wojskowy postanowieniem z dn. 24.02.1948 utrzymał wyrok w mocy. Karę odbywał w więzieniu w Białymstoku, więzieniu w Rawiczu, Ośrodku Pracy Więźniów w Potulicach, więzieniu w Inowrocławiu i Ośrodku Pracy Więźniów w Piechcinie. Zwolniony warunkowo w dn. 5.09.1951. IPN Bi 212/1868 (Sr 17/48).
W okresie od dn. 25.03.1948 do dn. 27.01.1950 osadzony w Centralnym Więzieniu w Rawiczu, gdzie przybył z więzienia w Białymstoku. W dn. 27.01.1950 przetransportowany do Potulic. IPN Po 3/35, IPN Po 3/42, IPN Po 3/43, IPN Po 3/45, IPN Po 3/96.
Sprawa Obiektowa krypt. "Las" dotyczy byłych członków organizacji niepodległościowych w latach 1944-1947 ujawnionych w czasie amnestii w roku 1947. Teczka zawiera kartotekę ewidencyjno-daktyloskopijną więźniów więzienia w Rawiczu. W kartotece figuruje Henryk Penza ps. „Wrona” - członek nielegalnej organizacji Narodowe Zjednoczenia Narodowe. IPN Po 003/288/6 (288/IV).
.