Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa Małgorzata
Nazwisko: Czarnecka
Nazwisko rodowe: Czarnecka
Miejsce urodzenia: GRUDZIĄDZ
Data urodzenia: 12-06-1951
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Gertruda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny[KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrola operacyjna E. Czarneckiej w ramach KE, 12.03.1986 r. przerejestrowana na SOR dot. "propagowania wrogich poglądów i działalności skierowanej przeciwko linii politycznej partii w zakładzie pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu". Zachowały się meldunki operacyjne Wydz. III WUSW Toruń z lat 1983-1989 dot. KE/SOR "Czarna". Mat. KE/SOR zniszcz.19.01.1990 r.-wpis na podst. zapisów kart.-ewid., IPN By 076/213
.