Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Feliks Mikołaj
Nazwisko: Wroński
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 18-05-1951
Imię ojca: Wincenty
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Józef Wroński jest wymieniany jako działacz NSZZ "Solidarność" w aktach dot. innej osoby, rozpracowywanej ze względu na swoją działalność związkową. IPN Lu 020/839 (11655/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa krypt. "Powtórka" nr rej. 31919 została założona w związku z wniesieniem przez Józefa Wrońskiego protestu do Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie wyniku wyborów do rad narodowych z dn. 17.06.1984 w obwodzie nr 5 w Boniewie, gm. Fajsławice. W efekcie Sąd Najwyższy w Warszawie unieważnił wyniki wyborów w tym obwodzie i w dniu 20.01.1985 głosowanie odbyło się ponownie. IPN Lu 020/758 (10693/II), IPN Lu 0229/847 (MF 10693/2)
Akta administracyjne Akta zawierają informacje dotyczące spraw gospodarczych w woj. lubelskim, przesyłane przez Wydz. VI WUSW w Lublinie do Departamentu VI MSW w Warszawie. Józef Wroński został wymieniony w informacji z dn. 31.08.1985, w związku z wniesionym przez niego do PKW protestem w sprawie wyników wyborów do rad narodowych w obwodzie nr 5 w Boniewie, co doprowadziło do ponownego przeprowadzenia tam wyborów. IPN Lu 0141/7 (130/9)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany przez RUSW w Świdniku w ramach kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Uparty". Materiały zniszczono za Protokołem brakowania akt nr 028/90 z dn. 26.01.1990. Materiały zniszczono; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Obiektowa [SO] Akta sprawy obiektowej krypt. "Czerwiec-88", założonej na okres kampanii wyborczej i wyborów do rad narodowych. Józef Wroński jest tu scharakteryzowany jako kandydat na radnego do Rady Narodowej w Fajsławicach - znany z "wrogiej postawy politycznej". Po objęciu funkcji radnego został wybrany na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego. IPN Lu 018/170 (277/IV)
Akta administracyjne W "Protokole z kontroli kompleksowej pracy Wydziału VI Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Lublinie" z dn. 20.04.1989, w rozdziale "Stan zagrożenia województwa w porównaniu do lat poprzednich", wymieniono J. Wrońskiego wśród czołowych działaczy "byłej >S[olidarności]< R[olników] I[ndywidualnych]" oraz jako jednego z "3 działaczy opozycji wiejskiej", których wybrano radnymi gminnymi. IPN Lu 0189/11 (191/11)
.