Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konrad
Nazwisko: Waliszewski
Miejsce urodzenia: CHOCEŃ
Data urodzenia: 11-12-1959
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Alicja


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła nielegalnej działalności figurantów sprawy w ramach organizacji „Ruch Wolność i Pokój”. Konrad Waliszewski został zarejestrowany do sprawy pod nr 39796 w dn. 19.08.1988. Sprawę zakończono w związku z zanikiem działalności WiP. IPN Sz IPN Sz 0011/1970 (17620/II), IPN Sz 0053/683 (17620/2)
Akta administracyjne Dokumentacja dotycząca spraw rozpatrywanych przez Kolegium ds. Wykroczeń za 1988 r. W dn. 01.09.1988 w trakcie przeszukania mieszkania Konrada Waliszewskiego ujawniono wydawnictwa „Ruchu Wolność i Pokój”. Za powyższe został ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Szczecina grzywną w wysokości 35 tys. zł. IPN Sz 0012/475 t. 49 (1515/IV)
Akta administracyjne Rejestr Spraw o wykroczenia. Akta mają układ tabelaryczny, pod poz. nr 35 figuruje Konrad Waliszewski, ukarany w dn. 09.09.1988 przez Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Szczecina grzywną 35 tys. zł. Kolegium Odwoławcze przy Wojewodzie Szczecińskim w dn. 31.01.1989 utrzymało poprzednie orzeczenie w mocy. IPN Sz 0012477/ t. 10 (1513/IV)
.