Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Szabla
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Data urodzenia: 11-11-1963
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka zawiera materiały Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Malarze”. Z akt wynika, że w dniu 26.02.1982 Stanisław Szabla, wówczas pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu, oraz członek NSZZ „Solidarność” został zarejestrowany przez tutejszą KWMO do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Malarze” (nr. rej. NS-6710). Powodem rozpracowywania był fakt, że po wprowadzeniu stanu wojennego Stanisław Szabla „sporządzał ulotki antypaństwowe, których treść mogła wywołać niepokój publiczny lub rozruchy, a następnie rozpowszechniał je na terenie zakładu pracy”. 21.02.1982 Stanisław Szabla został aresztowany przez funkcjonariuszy milicji. Sprawę skierowano na drogę sądową. Prowadzenie rozpracowania zakończono 15.08.1984, zaś w dniu 22.12.1984 materiały złożono w Wydz. „C” WUSW w Nowym Sączu pod nr archiwalnym 1733/II. Materiały archiwalne SOR krypt. „Malarze” IPN Kr 033/594 t. 1- 3 (1733/II).
Akta śledztwa prowadzonego przeciwko Stanisławowi Szabli przez KWMO w Nowym Sączu pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie. W dniu 21.02.1982 Stanisław Szabla został zatrzymany przez funkcjonariuszy MO z powodu „działalności antypaństwowej”. W trakcie śledztwa ww. został oskarżony o to, że „w styczniu i lutym 1982 w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu sporządzał i rozpowszechniał ulotki o treści antypaństwowej” (art. 48 ust.2 dekretu z dn.12.12.1981 o stanie wojennym). W związku z powyższym 19.03.1982 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazał Stanisława Szablę na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. 22.12.1982 Stanisław Szabla został zwolniony z więzienia. Materiały archiwalne Wydz. Śledczego KWMO w Nowym Sączu sygn. IPN Kr 037/224 (227/III) oraz Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Krakowie sygn. IPN Kr 97/958 (Pg Śl II 54/82).
Wypis z kartoteki aktów wrogich wobec PRL Biura Śledczego MSW. Zgodnie z zapisem na karcie ewidencyjnej T- 4 Stanisław Szabla członek NSZZ „Solidarność” przy ZNTK w Nowym Sączu został wpisany do powyższej kartoteki jako prowadzący „wrogą propagandę” przeciwko PRL. Karta ewidencyjna T-4 z kartoteki aktów "wrogich wobec PRL" Biura Śledczego MSW.
Akta paszportowe Stanisława Szabli. Z materiałów wynika, że ww. otrzymał zastrzeżenie wyjazdów do „wszystkich krajów świata” (WKŚ Z-2965/82) na okres od 24.02.1982 do 24.02.1984. Jednostką zastrzegającą był Wydz. Śledczy KWMO w Nowym Sączu. Powodem zastrzeżenia była działalność opozycyjna Stanisława Szabli i postępowanie sądowe jakie wobec niego prowadziły władze PRL. Akta paszportowe IPN Kr 39/239769 (PT942980).
.