Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian Tadeusz
Nazwisko: Dobrowolski
Miejsce urodzenia: Lublin
Data urodzenia: 06-09-1916
Imię ojca: Julian
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Marian Dobrowolski występuje w materiałach operacyjnych sprawy prowadzonej przez pion III KP MO Lublin w latach 1959-1965, dotyczącej środowiska nauczycielskiego, lekarskiego i adwokackiego z terenu pow. lubelskiego. Wymieniono go jako lekarza zaangażowanego w budowę kościoła w Świdniku. IPN Lu 08/107 (O-116).
Marian Dobrowolski występuje w materiałach teczki zagadnieniowej krypt. "Zepchnięci", prowadzonej przez pion III KP MO Lublin w latach 1962-1965, dotyczącej byłych członków nielegalnych organizacji (AK, WiN, BCh, PSL) zamieszkałych na terenie powiatu lubelskiego, określonych jako "prawica wiejska". Marian Dobrowolski jest wymieniany jako lekarz, aktywista katolicki, zaangażowany w działania na rzecz budowy kościoła w Świdniku. IPN Lu 08/90 (O-99).
Akta Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Wazera" nr rej. 35251, prowadzonej przez pion II RUSW Świdnik w latach 1986-1989, dotyczącej innej osoby, podejrzanej o kontakty z policją RFN oraz z byłymi działaczami NSZZ "Solidarność" zamieszkałymi w RFN. Marian Dobrowolski występuje w informacjach operacyjnych przekazanych przez tajnego współpracownika ps. "Max". IPN Lu 020/859 (11678/II WUSW Lublin).
.