Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Marszałek
Miejsce urodzenia: Smyków
Data urodzenia: 25-09-1933
Imię ojca: Marcin
Imię matki: Stanisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka personalna informatora pseudonim „Buk” prowadzona przez PUBP w Myślenicach i Wydz. V WUBP w Lublinie. Józef Marszałek występuje w doniesieniu z dn. 26.02.1954, złożonym przez innego informatora (ps. "Alojzy") - wymieniono go wśród studentów III roku historii na KUL w Lublinie. IPN Lu 0017/22 (4583/I)
Akta operacyjne. Według zapisów ewidencyjnych, Józefa Marszałka dotyczyły materiały sygn. E-36714. Zniszczono je za Protokołem brakowania akt Nr 122/88 z dn. 31.12.1988 (wpisano tu daty skrajne zniszczonych dokumentów: 1957-1958). Akta o sygn. E-36714 zostały zniszczone; wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych
Akta operacyjne. Występuje w aktach dot. innej osoby, rozpracowywanej w latach 1958-1960 przez Wydz. III KWMO w Lublinie, jako działacz Związku Młodzieży Wiejskiej "Wici". IPN Lu 0264/3 (2615/II, przerejestrowano z E-39344)
Rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Ludowiec" prowadzonej w okresie od 28.02.1967 do 12.12.1968 przez Wydz. III KWMO w Lublinie jako jeden z trzech byłych działaczy PSL i "WICI", podejrzanych o posiadanie oraz kolportaż literatury bezdebitowej. Józef Marszałek (historyk, absolwent KUL, pracownik naukowy Państwowego Muzeum na Majdanku, członek Komisji historycznej przy NK ZSL, pracownik Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich) miał udostępniać i powielać, wydaną w Londynie książkę pt. "Najnowsza historia polityczna Polski", pod red. W. Pobóg-Malinowskiego. Przeprowadzono z nim rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą i dn. 12.12.1968 sprawę zakończono. IPN Lu 09/782 (1583/II)
Akta sprawy krypt. "Arka" (nr rej. 3582), prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Lublinie w latach 1963-1975, "w celu kontroli osób o postawie i poglądach syjonistycznych wywodzących się z mniejszości narodowości żydowskiej". Józef Marszałek występuje w meldunku z dn. 21.06.1967 jako jeden z "działaczy ludowych o przekonaniach PSL-owskich", zatrudnionych "w oświacie i kulturze", którzy wypowiedzieli się na temat przemówienia tow. Gomułki w sprawie "kwestii żydowskiej". IPN Lu 018/87 (137/IV) t. 1
Akta administracyjne KWMO w Lublinie z kat 1968-1971. Materiały zawierające meldunki sytuacyjne, stenogramy i informacje; Józef Marszałek występuje w meldunku sytuacyjnym z dn. 05.11.1968 jako "prawicowy działacz ruchu ludowego". IPN Lu 0276/214 (265/214)
Akta administracyjne KWMO w Lublinie z lat 1971-1973. Józef Marszałek występuje w informacji z dn. 31.07.1973, przesłanej do II Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Lublinie, odnoszącej się do "szkodliwych politycznie tendencji występujących wśród lokalnych elementów antysocjalistycznych". J. Marszałek został tu opisany jako "znany z prawicowych poglądów", opowiadający się za zwiększeniem udziału przedstawicieli ZSL w organach władzy i administracji terenowej. IPN Lu 0144/2 (151/2)
Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. "Narodowiec" nr rej 14455 prowadzony w latach 1973-1975 przez Wydz. III KWMO w Lublinie dot. innej osoby. Józef Marszałek występuje w aktach jako działacz ZSL, były pracownik Państwowego Muzeum na Majdanku. IPN Lu 0264/6 (9030/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Rewizjonista" nr rej. 22014 prowadzona przez Wydz. III KWMO w Lublinie w okresie 23.06.1977-16.11.1978. Józef Marszałek (jako pracownik naukowy UMCS) został wymieniony w aktach sprawy innej osoby - studenta historii UMCS, który pisał pracę magisterską pod jego kierunkiem; odnotowano, iż dr Józef Marszałek to absolwent KUL, działacz ZSL, były pracownik Muzeum na Majdanku. IPN Lu 053/99 (392/II)
Akta administracyjne KWMO w Lublinie z lat 1979-1989. Materiały zawierają informacje dot. sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej w woj. lubelskim; Józef Marszałek występuje w Informacji z dn. 20.06.1989, dotyczącej "sytuacji w ruchu ludowym woj. lubelskiego w związku z oddziaływaniem nieformalnej grupy pn. Ogólnopolski Społeczny Komitet Odrodzenia Ruchu Ludowego", jako pracownik naukowy UMCS (w Instytucie Historii), "były działacz PSL". IPN Lu 0276/209 (165/209)
.