Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Wiesław
Nazwisko: Krupa
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 21-10-1953
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 20.01.1981 pod nr 4716 do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Ruch" nr rej. 4598 prowadzonej od 04.11.1980 do 16.06.1983 przez Wydz. III "A" KWMO w Elblągu. 06.01.1982 przerejestrowany pod tym samym numerem i kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Elektron" z powodu "wykorzystywania instytucji społecznych i związkowych do prowadzenia działalności politycznej". Kontrolę zakończono 20.05.1983, materiały dotyczące ww. złożono do archiwum pod sygn. 837/II. Materiały dotyczące SO krypt. "Ruch" złożone do archiwum pod sygn. 19/IV nie zachowały się. Materiałów o sygn. 837/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i ZSKO.
Andrzej Krupa otrzymał zastrzeżenie wyjazdów nr Z-I-1420/82 do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) od 20.05.1982 do 20.05.1984 wniesione przez Wydz. V KWMO w Elblągu. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.