Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józefa Teresa
Nazwisko: Rubiś
Miejsce urodzenia: Raba Wyżna
Data urodzenia: 21-04-1928
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józefa Rubiś 9.04.1981 została zarejestrowana pod nr. Ns 5601 przez Wydz. IV KWMO w Nowym Sączu jako figurantka Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim „Kłos” nr rejestr. 5395. Powód rejestracji; „Była członkiem Zarządu NSZZ Rolników Indywidualnych w Rabie Wyżnej”. W dn. 20.04.1983 zakończono prowadzenie rozpracowania z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały złożono w archiwum Wydz. „C” KWMO w Nowym Sączu pod sygn. 1253/II, a następnie w 1990 roku zniszczono. Materiały o sygn. 1253/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.