Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Piernicki
Miejsce urodzenia: Goręczyno
Data urodzenia: 04-02-1950
Imię ojca: Klemens
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca Grudnia '70 na terenie woj. gdańskiego oraz późniejszej kontroli operacyjnej uczestników antykomunistycznej rewolty. Ludwik Piernicki, pracownik Stoczni Komuny Paryskiej w Gdyni, zginął 17.12.1970 w okolicy przystanku SKM Gdynia Stocznia na skutek rany postrzałowej. W/w figuruje w wykazach śmiertelnych ofiar interwencji wojska i milicji. Rodzina L. Piernickiego poddana była obserwacji, w aktach znajdują się ponadto informacje z obserwacji grobu w/w na cmentarzu w Goręczynie. IPN Gd 003/14 t. 4, 5, 8, 27, 63, 64, 71, 74, 75, 81, 82, 91 (15/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa dotycząca Grudnia '70 na terenie województwa gdańskiego. W aktach znajdują się materiały zastrzeżone przez MSW z klauzulą „nie udostępniać bez pisemnej zgody szefa WUSW”. L. Piernicki figuruje w wykazach osób zabitych. Materiały 03.04.1984 złożono do archiwum Wydziału „C” WUSW w Gdańsku do nr IV-188, a następnie przekazano do Biura „C” MSW za pismem MB-001416/84 z 18.06.1984. IPN Gd 466/20, 21, 24 (188/IV, IPN 0748/20)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa Obiektowa dotycząca Grudnia ‘70 na terenie Gdyni. W aktach znajdują się informacje operacyjne, wykazy zatrzymanych oraz dane o późniejszej inwigilacji uczestników antykomunistycznej rewolty. L. Piernicki figuruje w przedruku komunikatu Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku informującym o osobach zabitych przez MO i wojsko w czasie tłumienia protestów robotniczych na terenie Gdańska, Gdyni i Elbląga. IPN Gd 003/137 t. 16 (151/IV)
Akta operacyjne Materiały dodatkowe zgromadzone do sprawy obiektowej „Jesień 70”. W aktach znajdują się fotografie, wykazy nagrodzonych funkcjonariuszy KWMO, a także spisy osób zatrzymanych w czasie wystąpień z podziałem na miejsce zamieszkania, miejsce pracy, a także wykonywany zawód. L. Piernicki figuruje w „Informacji odnośnie przebiegu zajść na terenie województwa gdańskiego” z 11.01.1971 jako jedna z osób, które zostały zastrzelone w Gdyni 17.12.1970. W materiałach znajdują się ponadto informacje odnośnie obrażeń, jakie stwierdzono u ofiar Grudnia ‘70, a także dat i miejsca ich pochówków. IPN Gd 431/1 t. 3, 6-8 (1285/II-m)
Dokumentacja audiowizualna Pomniki ofiar wydarzeń z 1956 i 1970. Karty zabezpieczające i koperty z fotografiami (odbitki wtórne, oryginały i reprodukcje materiałów agencyjnych, plansze zdjęć stykowych) dotyczące odsłonięcia Pomnika Poległych Stoczniowców 1970 w Gdańsku (prace wykończeniowe, widoki pomnika, okoliczne budynki, zgromadzeni ludzie, zaproszeni goście, przemówienia, składanie kwiatów, warty honorowe pod tablicą pamiątkową, tablice i płaskorzeźby, duchowni, msza święta, ołtarz, orkiestra górnicza, członkowie rodzin poległych, delegacje robotników). W materiałach wymieniony jest Ludwik Piernicki. IPN BU 024/196
.