Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Charucki
Miejsce urodzenia: Czuraj
Data urodzenia: 16-03-1933
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 08.12.1950. Członek Związku Młodzieży Polskiej, pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Zarządu Szkolnego w technikum Mechanicznym w Ostrołęce, członek Prezydium Zarządu Powiatowego ZMP w Ostrołęce. W latach 1957-1958 członek Sekretariatu Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Socjalistycznej w Ostrołęce. W okresie pełnienia zasadniczej służby wojskowej członek Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR oraz sekretarz Oddziałowej Organizacji Partyjnej PZPR. Ukończył Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu, 01.1975-01.1979 sekretarz Miejsko-Gminnego Frontu Jedności Narodowej w Mordach, od 09.1975 przewodniczący Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy w Mordach. W okresie 16-20.03.1987 uczestniczył w kursie zastępców komendantów poddziałów ds. politycznych zorganizowanym przez Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej w Białej Podlaskiej. Ławnik Sądu Rejonowego (brak bliższych danych), w 1958 wybrany radnym Miejskiej Rady Narodowej w Ostrołęce.
W okresie 01.09.1954-31.08.1961 zatrudniony w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Ostrołęce w charakterze wychowawcy internatu (w okresie 29.11.1954-10.11.1956 odbywał zasadniczą służbę wojskową), 16.10.1961-31.08.1964 nauczyciel w Szkole Podstawowej w miejscowości Krobia, 01.09.1964-31.12.1968 pracownik Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w miejscowości Kadzidło, 01.03-30.06.1969 starszy referent ds. zaopatrzenia, zbytu i transportu Zakładów Przemysłu Torfowego „Karaska” w Kadzidle, 02.11.1969-31.12.1972 zatrudniony w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mordach (od 01.01.1970 sekretarz Biura), 01.01.1973-15.08.1979 pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Mordach na stanowiskach: starszy referent ds. organizacyjnych (01.01.1973-31.12.1974), sekretarz Biura (01.01.1975-31.10.1978), administrator ADM (01.11.1978-15.08.1979). Od 16.08.1979 zatrudniony w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Siedlcach na stanowiskach: kierownik Magazynów w Dziale Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej (od 16.08.1979), specjalista ds. gospodarki materiałowej (od 01.04.1983), kierownik Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej (od 07.05.1984), zastępca kierownika Działu Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej (od 1990).
Źródła: AP Siedlce, KM PZPR w Siedlcach: 8, k. 104, 8, k. 154; Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach. Spółka z o.o., Akta osobowe Tadeusza Charuckiego; Urząd Miasta i Gminy Mordy, Akta osobowe Tadeusza Charuckiego.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Sekretariat Komitet Powiatowy Ostrołęka PZPR 1957 Urząd Miasta i Gminy Mordy, Akta osobowe Tadeusza Charuckiego
Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna Krobia PZPR 12-1962 04-1963 Urząd Miasta i Gminy Mordy, Akta osobowe Tadeusza Charuckiego
I Sekretarz Komitet Gromadzki Kadzidło PZPR 10-03-1963 10-1967 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach. Spółka z o.o., Akta osobowe Tadeusza Charuckiego
Członek Komitet Powiatowy Ostrołęka PZPR 1964 1968 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach. Spółka z o.o., Akta osobowe Tadeusza Charuckiego
I Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Mordy PZPR 1970 1972 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach. Spółka z o.o., Akta osobowe Tadeusza Charuckiego
I Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna przy Urzędzie Miasta i Gminy Mordy PZPR 1973 1975 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach. Spółka z o.o., Akta osobowe Tadeusza Charuckiego
Członek Sekretariat Komitet Miejsko-Gminny Mordy PZPR 16-04-1975 AP Siedlce, KMG PZPR w Mordach, 12, k. 7
Członek Komitet Miejsko-Gminny Mordy PZPR 16-04-1975 10-02-1977 AP Siedlce, KMG PZPR w Mordach: 12, k. 7, 14, k. 6 (ostatnia wzmianka)
Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna przy Urzędzie Miasta i Gminy Mordy PZPR 13-04-1976 4-10-1977 AP Siedlce: KMG PZPR w Mordach, 23, k. 12 (pierwsza wzmianka), POP PZPR przy Urzędzie Miasta i Gminy Mordy, 3, k. 2 (ostatnia wzmianka)
Członek Miejsko-Gminna Komisja Rewizyjna Komitet Miejsko-Gminny Mordy PZPR 13-12-1977 23-05-1979 AP Siedlce, KMG PZPR w Mordach: 4, k. 20, 16, k. 25 (ostatnia wzmianka)
Przewodniczący Miejska Komisja Rewizyjna Komitet Miejski Siedlce PZPR 12-1983 30-10-1986 AP Siedlce, KM PZPR w Siedlcach, 83, k. 1; data zakończenia oznacza koniec kadencji
I Sekretarz Podstawowa Organizacja Partyjna przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Siedlce 19-12-1983 2-05-1985 AP Siedlce, KM PZPR w Siedlcach: 8, k. 104 (pierwsza wzmianka), 102, k. 45 (ostatnia wzmianka)
Członek Prezydium Miejskiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej Komitet Miejski Siedlce PZPR 30-10-1986 26-10-1989 AP Siedlce, KM PZPR w Siedlcach: 10, k. 122, 81, k. 86 (ostatnia wzmianka)
Członek Miejska Komisja Kontrolno-Rewizyjna Komitet Miejski Siedlce PZPR 30-10-1986 7-12-1989 AP Siedlce, KM PZPR w Siedlcach: 10, k. 108, 80, k. 141-142 (ostatnia wzmianka)
Wiceprzewodniczący Miejska Komisja Kontrolno-Rewizyjna Komitet Miejski Siedlce PZPR 10-12-1986 16-10-1987 AP Siedlce, KM PZPR w Siedlcach: 81, k. 8, 81, k. 32
.