Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Karol
Nazwisko: Sokołowski
Miejsce urodzenia: Dębno
Data urodzenia: 03-10-1945
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Paulina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany operacyjnie w ramach SOS prowadzonej na jego osobę. Sprawa dot. wykorzystywania "organizacji polityczno-społecznych do prowadzenia negatywnych działalności. Sprawdzanie zakończono z powodu wyjazdu w/w za granicę". Materiały o sygn. 355/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany w OO Rzeszów-Załęże, w dniu 08.07.1982 przetransportowany do Kielc, następnie ponownie do OO Rzeszów-Załęże (31.07.1982), ostatecznie z dniem 28.08.1982 osadzony w OO Łupków. Powodem internowania był fakt, iż w/w "nawołuje do niepokojów społecznych". IPN-Rz-56/283
Akta administracyjne J. Sokołowski wymieniony jest w Informatorze o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" - wrzesień-październik 1981 jako delegat Regionu Ziemi Sandomierskiej (w NSZZ >Solidarność< pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Zakładowej w WSK-PZL Gorzyce). IPN-Sz-0012/260 t. 2
.