Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Dobrowolski
Miejsce urodzenia: Falmierowo
Data urodzenia: 01-11-1949
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:

Sąd Najwyższy Izby Wojskowej w Warszawie po uwzględnieniu Rewizji Nadzwyczajnej Naczelnego Prokuratora Wojskowego wyrokiem z dn. 03.09.1993 r., sygn. akt WRN 73/93, uniewinnił Stanisława Dobrowolskiego od zarzutu popełnienia przypisanego mu czynu. Sąd POW w Bydgoszczy dn. 24.01.1994 r., sygn. akt Żo.46/93 (IPN By 311/290), zasądził na rzecz Stanisława Dobrowolskiego odszkodowanie finansowe za doznaną krzywdę.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 16.09.1982 pod nr By 20781 do SOR krypt. "Arab"o nr By 19848, wchodził w skład nielegalnej struktury na terenie Zakładów Chemicznych w Bydgoszczy, której celem było wykonywanie i kolportowanie ulotek o "wrogiej" treści oraz organizowanie pomocy na rzecz rodzin osób internowanych. Za powyższą działalność został skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Materiały dot. SOR krypt. "Arab" złożono do archiwum pod sygn. II-6089. Zniszczono 24.01.1990. Materiałów o sygn. II-6089 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie m.in. S. Dobrowolskiego podejrzanego o niezaprzestanie po wprowadzeniu stanu wojennego działalności związkowej w NSZZ "Solidarność" w Zakładach Chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy poprzez sporządzanie i kolportaż nielegalnych ulotek. Śledztwo prowadzono w okresie 26.08.1982 - 24.12.1982. S. Dobrowolski 25.08.1982 został zatrzymany i poddany przeszukaniu. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Bydgoszczy (Pg.Śl.II.180/82) z 26.08.1982 tymczasowo aresztowany. 27.09.1982 Wydz. Śledczy KWMO Bydgoszcz zastrzegł S. Dobrowolskiemu wyjazdy za granicę do WKŚ w okresie 27.09.1982 - 27.09.1985 w związku z toczącym się śledztwem. 24.12.1982 Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy sporządziła akt oskarżenia. IPN BY 070/5206 t.1-2 (5743/III)
Akta sądowe Skazany wyrokiem Sądu POW w Bydgoszczy z 28.02.1983 w sprawie postępowania Pg.Śl.II.180/82 na karę 1 roku pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy z 23.05.1983 został warunkowo przedterminowo zwolniony z reszty odbywania kary. IPN BY 51/227-231
Akta tymczasowo aresztowanego Tymczasowo aresztowany 26.08.1982 w związku z postępowaniem Pg.Śl.II.180/82. Od 16.09.1982 do 17.03.1983 przebywał w ZK w Inowrocławiu, od 17.03.1983 do 24.05.1983 w ZK w Potulicach. 23.05.1983 postanowieniem Sądu POW w Bydgoszczy został przedterminowo warunkowo zwolniony. IPN BY 165/70 (39/657).
Akta administracyjne Figuruje w rejestrze zastrzeżeń wyjazdów za granicę pod nr Z-162/82. Zastrzeżenie dotyczyło wyjazdów do wszystkich krajów świata [WKŚ] w okresie od 27.09.1982 do 27.09.1985 i wydano je w związku z toczącym się postępowaniem RSD-24/82. IPN By 077/639
.