Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Artur
Nazwisko: Pisarski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 31-03-1964
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Danuta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Materiały dotyczące przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego na terenie woj. gdańskiego. Artur Pisarski figuruje w wykazach osób internowanych z woj. gdańskiego sporządzonych 13.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku. Ww. wraz z innymi osobami został wylegitymowany 16.07.1981 przez funkcjonariuszy KMMO w Gdyni w trakcie malowania na budynku u zbiegu ulic Świętojańskiej i ówczesnej Czołgistów czerwoną farbą olejną napisu "Precz z cenzurą". Część akt krypt. "Gotowość" dotycząca Artura Pisarskiego złożona do archiwum pod sygn. 911/19 t. 7 zniszczono 24.09.1989 za protokołem brakowania nr 4/89. IPN Gd 0207/2 (911/16), IPN Gd 0207/10 t. 1 (911/2)
Akta operacyjne Meldunki dzienne dotyczące stanu osób internowanych w OO. w Strzebielinku. Artur Pisarski, społeczny kolporter Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność", figuruje w wykazie osób internowanych z woj. gdańskiego. 29.04.1982 zwolniony z OO. w Strzebielinku. Ponownie internowany 10.05.1982 do OO. w Iławie, ponieważ "po zwolnieniu nadal prezentował negatywną postawę [w stosunku do ustroju komunistycznego] w sposób demonstracyjny". Internowanie wobec ww. uchylono 10.07.1982. IPN Gd 0046/365 t. 4 (918/4)
Akta internowanego Internowany 14.12.1981 na mocy decyzji nr 544 wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ "podejmuje działalność o skutkach anarchizujących życie społeczeństwa województwa gdańskiego". Zwolniony 29.04.1982 na mocy decyzji nr 136 o uchyleniu internowania wydanej 29.04.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 159/129
Akta internowanego Internowany 10.05.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Iławie na mocy decyzji nr 668 wydanej 08.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, jako osoba, która "po zwolnieniu w dalszym ciągu reprezentuje negatywną postawę [wobec ustroju komunistycznego] w sposób demonstracyjny". 21.06.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. Zwolniony 16.07.1982 na mocy decyzji nr 244 o uchyleniu internowania wydanej 12.07.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku. IPN Gd 162/30 (28/B/7/82)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotycząca działań SB zmierzających do powołania kontrolowanych przez siebie struktur tzw. nowej "Solidarności" po wprowadzeniu stanu wojennego. 30.04.1983 Wydz V KWMO w Gdańsku przekazał sprawę do dalszego prowadzenia Insp. 2 KWMO w Gdańsku. Artur Pisarski figuruje na «wykazie osób internowanych na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku» sporządzonym 31.12.1981. IPN Gd 003/176 (200/IV)
.