Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Adam Jan
Nazwisko: Drzymała
Miejsce urodzenia: DESZNO
Data urodzenia: 13-07-1937
Imię ojca: Józef
Imię matki: Stanisława
Znany/a też jako:
Adam Drzymała
urodzony/a 13- 07-1937 RYMANÓW ZRÓJ
Imiona rodziców: Józef Stanisława


Dodatkowe informacje:

W PZPR od 15.03.1962 r.
Radny Miejskiej Rady Narodowej w Rzeszowie - brak bliższych danych.
Członek Związku Młodzieży Polskiej, Związku Młodzieży Wiejskiej, Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej - brak bliższych danych.
Po raz ostatni jako sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie (kadencja od 29.11.1963 r.), wystąpił w materiałach z posiedzenia plenarnego tej instancji partyjnej z 08.01.1966 r.
Z materiałów po Komitecie Uczelnianym PZPR przy Wyższej Szkole Inżynierskiej w Rzeszowie wynika, iż pełnił w 1967 r. funkcję I sekretarza Oddziałowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Wydziale Ogólnotechnicznym tej uczelni.
Źródło: AP Rzeszów, KU PZPR przy Politechnice Rzeszowskiej, 1, k. 12, 50; tamże, 7, k. 10, 12; AIPN Rzeszów, 000138/5356/J, s. 7, 25.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Oddziałowa Organizacja Partyjna przy Wydziale Ogólnotechnicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej RZESZÓW PZPR 1963 1965 AIPN Rzeszów, 00138/5356/J, s. 25.
Członek brak Komitet Uczelniany przy Wyższej Szkole Inżynierskiej RZESZÓW PZPR 29-11-1963 AP Rzeszów, Komitet Uczelniany (KU) PZPR przy Politechnice Rzeszowskiej, 1, k. 9, 12.
Sekretarz Komitet Uczelniany przy Wyższej Szkole Inżynierskiej RZESZÓW PZPR 29-11-1963 AP Rzeszów, KU PZPR przy Politechnice Rzeszowskiej, 1, k. 1, 5.
Sekretarz Ds. Propagandy Komitet Uczelniany przy Wyższej Szkole Inżynierskiej RZESZÓW PZPR 24-05-1968 AP Rzeszów, KU PZPR przy Politechnice Rzeszowskiej, 1, k. 80, 83.
Sekretarz Ds. Organizacyjnych Komitet Uczelniany przy Wyższej Szkole Inżynierskiej RZESZÓW PZPR 03-12-1970 AP Rzeszów, KU PZPR przy Politechnice Rzeszowskiej, 1, k. 166, 177.
I Sekretarz Komitet Uczelniany przy Wyższej Szkole Inżynierskiej RZESZÓW PZPR 16-11-1972 30-09-1974 AP Rzeszów, KU PZPR przy Politechnice Rzeszowskiej, 2, k. 36, 50, 51, tamże, 17, k. 220.
Członek brak Komitet Miejski RZESZÓW PZPR 24-02-1973 AP Rzeszów, Komitet Miejski (KM) PZPR w Rzeszowie, 267, k. 42, 43, 234.
I Sekretarz Komitet Uczelniany przy Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza RZESZÓW PZPR 01-10-1974 5-12-1974 AP Rzeszów, KU PZPR przy Politechnice Rzeszowskiej, 18, k. 32; tamże, 2, k. 93.
.