Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Aleksander
Nazwisko: Dylczyk
Miejsce urodzenia: Justynów
Data urodzenia: 26-02-1938
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kierowca” nr rej. 5290 prowadzonej w okresie 17.12.1980-14.10.1983 przez Wydział V KWMO/WUSW w Częstochowie. Dnia 06.04.1983 nastąpiła zmiana kwalifikacji na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). R. Dylczyk był objęty rozpracowaniem operacyjnym jako aktywny organizator podziemnych struktur „Solidarności” na terenie Częstochowy. Materiały przekazano do archiwum pod nr 1170/II, zniszczono 20.01.1990 (szczątkowe informacje o sprawie znajdują się w materiałach o sygn. IPN Ld 067/449 dot. SOS krypt. "Łącznik"). Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz akt IPN Ld 067/449 (830/II).
W opracowaniach MSW w Warszawie dot. struktur NSZZ „Solidarność” R. Dylczyk wymieniony jako członek Prezydium Zarządu Regionu Częstochowa. IPN BU 0726/59 t. 1 (222/36).
Internowany 16.12.1981 na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Częstochowie nr 24/D/81 z dnia 14.12.1981. Jako powód internowania podano że „nawoływał do strajków”. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Dnia 23.03.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Łupkowie. Internowanie uchylono 29.04.1982 (akta internowanego). IPN Rz 56/7, IPN Ka 41/133 (5114).
Ponownie internowany 13.10.1982 i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu. Internowanie uchylono 04.12.1982. Występuje w wykazie osób internowanych od dnia 13.12.1981 z woj. częstochowskiego. IPN Ka 42/142 (30/82), IPN Ka 0220/2 (Cz/C-248).
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. „Związkowiec” nr rej. 5159 prowadzonej w okresie 1980-1985 przez Wydział V KWMO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. W dokumencie z 15.12.1981 zamieszczono informacje świadczące o zainteresowaniu służby bezpieczeństwa osobą R. Dylczyka. IPN Ld 069/27 (34/4).
Inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Łącznik” nr rejestr. 6557 prowadzonej przez Wydział V KWMO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w okresie 02.02.1983-30.03.1984 ze względu na inicjowanie tworzenia podziemnych struktur „Solidarności” na terenie Częstochowy i Radomia. Sprawę zakończono ze względu na wyjazd R. Dylczyka na pobyt stały za granicę. IPN Ld 067/449 (830/II).
Wymieniany w Informatorze na I Krajowy Zjazd delegatów NSZZ "Solidarność" w 1981roku opracowanym przez WUSW w Szczecinie w 1984 r. IPN Sz 0012/260 t. 1 (1027/IV).
Zastrzeżenie wyjazdów nr Z-28/82 KWMO w Częstochowie do wszystkich krajów świata obowiązujące od 13.12.1981 do odwołania. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W aktach paszportowych znajduje się informacja Naczelnika Wydz. V KWMO w Częstochowie z dnia 03.06.1983 zawierająca charakterystykę działalności opozycyjnej R. Dylczyka oraz wniosek o wydanie zezwolenia na wyjazd emigracyjny z dnia 09.06.1983 podpisany przez Naczelnika Wydziału Paszportów KWMO w Częstochowie. IPN Ka 143/69759 (EACZ 69759).
W teczce pracy tw ps. „Stelmach” nr rej. 5889 prowadzonej przez Wydz. III-A/V KWMO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się informacje dot. R. Dylczyka. IPN Ld 0031/443 (1713/I).
W teczce pracy tw ps. „Zefir” nr rej. 6491 prowadzonej przez Wydz. III KWMO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się informacje dot. R. Dylczyka. IPN Ld 0031/723 (2071/I).
.