Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Anna Teresa
Nazwisko: Nehrebecka-Byczewska
Nazwisko rodowe: Wojciechowska
Miejsce urodzenia: Bytom
Data urodzenia: 16-12-1947
Imię ojca: Brunon
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka akt Sprawy Obiektowej (SO) kryptonim „Tercet” (nr rej. 12203) została założona w roku 1975 przez SB z Wydz. III KS MO na kabaret „Pod Egidą” Jana Pietrzaka. W materiałach tej sprawy i inwigilacji grupy artystów występuje między innymi Anna Nehrebecka, wówczas aktorka Teatru Polskiego w Warszawie, która w roku 1975 i 1976 kilkakrotnie występowała w programach ww. kabaretu - prezentowanych na terenie Warszawy. Wedle raportów SB, aktorka wraz z innymi członkami kabaretu podczas występów „krytykowała w sposób wyraźnie złośliwy gospodarkę PRL i krajów socjalistycznych”. Zanotowano, iż podczas występów „ośmieszano” i krytykowano również władze, cenzurę oraz funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL. Prowadzenie Sprawy Obiektowej kryptonim „Tercet” zakończono w lipcu 1985 z powodu stwierdzonego „zaniechania wrogiej działalności” przez kabaret „Pod Egidą”. Dnia 9.08.1985 materiały tej sprawy złożono w archiwum Wydz. „C” SUSW do sygn. 325/III OB. W tych materiałach SB znajdują się m.in.: charakterystyka do sprawy obiektowej krypt. "Tercet", plan działań operacyjnych, informacja dot. programów satyrycznych kabaretu "Pod Egidą", arkusze informacyjne i analiza operacyjna materiałów dot. sprawy. IPN BU 0999/253 (325/III OB).
Materiały ewidencyjne Biura „B” MSW z lat 1983-1990. Anna Nehrebecka była rejestrowana w kartotekach Biura „B” MSW i obserwowana z powodu stwierdzonych przez SB jej kontaktów z obywatelami Francji oraz z pracownikami francuskiej ambasady w Warszawie. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 15.03.1986 Anna Nehrebecka została zarejestrowana przez SB z Wydz. VII Departamentu II MSW w kategorii „Zabezpieczenie” (nr 95949). Nie zapisano powodu tego „Zabezpieczenia”. Dnia 11.01.1990 materiały te zdjęto z ewidencji z powodu odnotowanej "rezygnacji jednostki nadrzędnej" i zmian politycznych w Polsce. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.