Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Ryszard
Nazwisko: Piotrowski
Miejsce urodzenia: Żywiec
Data urodzenia: 04-04-1967
Imię ojca: Mirosław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 18.01.1984 Piotr Ryszard Piotrowski, wówczas uczeń Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żywcu, został zarejestrowany przez SB z Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Żywcu jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Pismak” (nr rej. BB 8417). Odnotowany w kartotece powód tej rejestracji i inwigilacji ww. ucznia: „był podejrzany o kolportaż ulotek”. Sprawa kryptonim "Pismak" dot. operacyjnej kontroli Piotra Piotrowskiego i jego kolegi jako "podejrzanych o wykonanie napisów o treści antypaństwowej na elewacjach budynków w Żywcu oraz o kolportaż ulotek nawołujących do bojkotu wyborów do Rad Narodowych w 1984 r.". Teczka akt zawiera m.in. materiał poglądowy do sprawy w postaci kilku fotografii. Zanotowano, iż sprawę tę zakończono przeprowadzeniem z P. Piotrowskim „rozmowy profilaktycznej”. Dnia 31.01.1986 materiały te zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Bielsku Białej do sygn. 2338/II. IPN Ka 047/1547 t. 1-2 (2338/II).
.